De affiches van Wilchar

  • Toegang en raadpleging : Het bestand kan geraadpleegd worden in digitale vorm via de computers in de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar.
  • Reproductie :  Niet toegestaan

Beschrijving van het bestand :

Het werk van Wilchar (1910-2005), pseudoniem van Wilhem Pauwels, neemt een belangrijke plaats in de hedendaagse Belgische kunst in. Hij was één van de laatste vertegenwoordigers van de “volkskunstenaars” en heeft een groot aantal werken verwezenlijkt, gaande van affiches over olieverfschilderijen op hout en steendrukken tot gouaches.

Door zijn afkomst (vooral aan vaderskant) komt Wilchar al in zijn prille jeugd in contact met de sociale arbeidersstrijd. Hij stelt zijn leven in het teken van de verdediging van de verdrukten tegen de almacht van de burgerij en het kapitalisme. Zo zet hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in voor het clandestiene blad “le Maillon”lanceert hij het clandestiene culturele tijdschrift “Art et Liberté” en wordt hij lid van de groep kunstenaars verenigd in “Contact”. Wilchar wordt in 1943 omwille van zijn communistische activiteiten door de Duitsers aangehouden en naar het Fort van Breendonk gestuurd. Later zal hij zijn kunstenaarstalent gebruiken om zijn ervaringen in gevangenschap te bezweren in een reeks gouaches.

Lang voor de oorlog, vanaf 1933, was Wilchar al bekend door zijn politieke affiches voor de socialistische en communistische partij van België. Over het algemeen gebruikt hij een eenvoudige beeldentaal om scenes uit het dagelijks leven uit te beelden en een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Op zijn affiches staan vaak teksten die de leesbaarheid van het geheel versterken zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke indruk. In tegenstelling tot reclame die vooral wil verleiden, tracht Wilchar een duidelijke en precieze boodschap over te brengen om te overtuigen.

CegeSoma heeft nog tijdens zijn leven een zestigtal affiches aangekocht van Wilchar zelf. Ze dateren van 1935 tot 1950. Sommige affiches werden gerestaureerd. Omwille van auteursrechten kunnen deze affiches alleen in de leeszaal van CegeSoma geraadpleegd worden.

Voor meer informatie :