De foto-collectie 'Oorlogskinderen'

De foto-collectie 'Oorlogskinderen'

  • Toegang en raadpleging : Het bestand is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar (voor de fotos).
  • Reproductie :  De inhoud van het bestand mag niet gereproduceerd worden.

Beschrijving van het bestand :

Het CegeSoma bezit de grootste Europese verzameling van interviews met “Oorlogskinderen”, geboren uit relaties tussen een Belgische moeder en een Duitse vader tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bijna 1.000 foto’s rechtstreeks afkomstig van deze kinderen.

De Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft onvermijdelijk geleid tot relaties tussen vijandelijke soldaten en de Belgische vrouwelijke bevolking. Uit deze verhoudingen zijn volgens voorzichtige schattingen 20.000 kinderen geboren, zonder gevallen van abortus mee te tellen. Gerlinda Swillen, onderzoekster bij het CegeSoma, was geïnteresseerd in hun lot en poogde vanaf 2007 vele niet beantwoorde vragen te onderzoeken. Wie waren de moeders, maar ook de vaders? Hoe verliep de zwangerschap en de geboorte? Wat was het lot van de kinderen ? Naast archiefdocumenten heeft Gerlinda Swillen ook vele getuigenissen van moeders, kinderen, dokters, verpleegsters, familieleden, buren en kennissen verzameld. Ze wijdde er ook haar doctoraatsthesis aan die ze verdedigde aan de VUB in 2016. 

Een tiental getuigenissen die de onderzoekster verzamelde, werden digitaal neergelegd bij het CegeSoma. Ze zullen omwille van privacy-redenen enkele jaren niet consulteerbaar zijn, maar vormen al een nieuw spoor in het onderzoek naar deze periode. Tijdens haar ontmoetingen heeft Gerlina Swillen ook enkele honderden fotoarchieven verzameld die verband houden met haar onderzoek. Deze maken nu deel uit van de verzameling “Oorlogskinderen”, direct online te raadplegen via Pallas.

Voor meer informatie :

  • Swillen Gerlinda, La valise oubliée. Enfants de guerre (1940-1945), Mémoire d'Auschwitz ASBL, 2018
  • Swillen Gerlinda, Koekoekskind. Door de vijand verwerkt (1940-1945) , Antwerpen/Amsterdam, Meulenhoff-Manteau, 2009
  • Swillen Gerlinda, De wieg van de Tweede Wereldoorlog - Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn, Bruxelles, VUBPress, 2016