Jeunesse ouvrière chrétienne

De katholieke Kerk en de Katholieke Arbeidersjeugd (Frans Selleslagh)

Frans Selleslagh was een van de belangrijke figuren van het CegeSoma sinds zijn oprichting in 1969. Hij maakte een licentiaatsverhandeling over het aktivisme tussen 1914 en 1916. Lange tijd werkte hij aan het verzamelen en ordenen van documenten over de oorlogsperiode. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de Katholieke Arbeidersjeugd, de verplichte tewerkstelling in Duitsland en de katholieke Kerk. Hij was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de sector Beeld en geluid van de instelling omdat hij het belang van deze bronnen ten volle begreep. In 2002 werd hij op rust gesteld waarna hij als vrijwilliger meewerkte aan de ordening van de archieven van het aartsbisdom Mechelen. In 2008 overleed hij na een ziekte.

Frans Selleslagh maakte enkele interviews over de KAJ en de verplichte tewerkstelling.

Lijst met interviews

(in alfabetische volgorde van respondenten)

  • MEERT, Jacques, Monde catholique, 9/02/1979, 62', fra, Transcrite, AA 2268_485, Consultable en salle de lecture, Reproduction autorisée, 547_0000_CS-INT-B_00275_002
  • MICHEL, Victor, JOC, 12/3/1979, fra, Transcrite, AA 2268_493, Consultable en salle de lecture, Reproduction non autorisée,
  • THOMAS, Gérard, J.O.C. Anvers, 12/01/1974, 34', ndl, Transcrite, AA 2268_611, Consultable en salle de lecture, Reproduction autorisée, 547_0000_CS-INT-B_00090_001
  • VANDENBULCKE, Robert, S.T.O. Travail obligatoire, 4/11/1972, 124', fra, Non transcrite, Consultable en salle de lecture, Reproduction autorisée, 547_0000_CS-INT-B_00090_003