Belgian War Press

De pers tijdens beide wereldoorlogen

1. De voornaamste archiefbestanden die worden bewaard bij het CegeSoma en elders :

  • Op de website The Belgian Warpress kunt u veel informatie vinden  over de clandestiene en de gecensureerde pers in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Voor de Eerste Wereldoorlog zijn zowel de clandestiene als de gecensureerde pers online raadpleegbaar. Omwille van auteursrechten kunt u voor  de Tweede Wereldoorlog alleen de clandestiene pers online bekijken. De gecensureerde pers kunt u  in de leeszaal van het CegeSoma raadplegen.  
  • Ook kunt u in de Koninklijke Bibliotheek veel kranten inzien via Belgica Press.
  • Daarnaast kunt u archieven van de kranten zelf raadplegen of u tot de krant zelf richten wanneer deze nog bestaat.
  • Vaak bevinden archieven van partij- en bewegingskranten zich bij de archieven van deze partijen en bewegingen.
  • Ook via De Oorlogskranten en Les Journaux de Guerre kunt u meer informatie krijgen over de pers in oorlogstijd en tijdens het interbellum.
  • Om archieven in verband met de processen tegen eigenaar-uitgevers en medewerkers van deze kranten na de Tweede Wereldoorlog te consulteren, dient u contact op te nemen met Algemeen Rijksarchief 2 – Depot J. Cuvelier via agr_ar_2@arch.be .

2. Waar kan men over dit onderwerp bijkomende informatie vinden ?

  • DE BENS Els, De belgische dagbladpers onder duitse censuur 1940-1944, Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Utrecht, 1973.
  • DIOUDONNAT Pierre-Marie, L'argent nazi à la conquête de la presse française (1940-1944), Jean Picollec, Paris, 1981.
  • Kurt KOSZYK, Deutsche Presse 1914-1945, Geschichte der deutschen Presse Teil 14, Berlin, Colloquium Verlag, 1972. 
Als u van plan bent naar onze leeszaal te komen, vergeet dan niet om uw bezoek voor te bereiden.
Als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren : info-cegesoma@arch.be.