Derk Venema

Derk Venema

 

Derk Venema is van opleiding filosoof en jurist (Leiden), en is gepromoveerd op de studie 'Rechters in oorlogstijd' (Nijmegen 2007), over de Nederlandse rechterlijke macht tijdens WO II. Hij werkt als docent Duits en filosofie in het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is hij ongebonden onderzoeker rechtsgeschiedenis en rechtsfilosofie. Ook is hij voor het Studiecentrum Rechtspleging docent beroepsethiek in de opleiding voor rechters.

Hij doet vergelijkend onderzoek naar de hoogste rechtscolleges in door Nazi-Duitsland bezette democratieën (Supreme Courts Under Nazi Occupation).

Belangrijke publicaties:

  • Corjo Jansen m.m.v. Derk Venema, De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog. Recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1950, Amsterdam, Boom 2011.
  • Derk Venema, Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting (diss. RU Nijmegen), Den Haag, Boom Juridische uitgevers 2007.
  • ‘Judiciaries and Foreign Rule. Legal anthropological reflections on three Belgian cases’, in Annie Hondeghem, Xavier Rousseaux & Frédéric Schoenaers, (Eds.), Modernisation of the Criminal Justice Chain and the Judicial System. New Insights on Trust, Cooperation and Human Capital, Dordrecht, Springer 2016 (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 50),pp. 266-275.
  • ‘Mr. Nino Kotting en de arisering van joodse Nederlanders’, in H.U. Jesserun d’Oliveira (red.), Ontjoodst door de wetenschap. De wetenschappelijke en menselijke integriteit van Arie de Froe onder de bezetting, Amsterdam University Press, 2015.