Archief DeVlag

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “DeVlag” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA155

Beschrijving van het bestand :

Archief DeVlag

Het archief van de “DeVlag” bestaat uit meerdere soorten documenten, zoals dossiers over de vertegenwoordiging van de beweging in Vlaanderen en Duitsland, informatie over de organismen die ermee verbonden waren, kranten- en tijdschriftartikels en een amalgaam van documenten van diverse aard zoals affiches en foto’s. Het bestand werd chronologische gestructureerd en in functie van de organen waaruit de beweging was samengesteld. De inhoud is afkomstig van bewijsstukken die voor naoorlogse processen werden ingezameld door het Auditoraat-generaal en van verschillende schenkingen van privépersonen die anoniem wensen te blijven.  

De DeVlag werd in de jaren 1935-1936 opgericht en was een beweging van intellectuelen, professoren en studenten. Ze waren bijzonder geïnteresseerd in een toenadering tussen Vlaanderen en Duitsland. Daarvoor werden talrijke universitaire en culturele uitwisselingen georganiseerd. De opgang van de beweging die werd geleid door Jef Van de Wiele kwam tussen 1939 en augustus 1940 tot stilstand. De Devlag had talrijke Duitse leden die belangrijke posten bekleedden in het Duitse militaire bestuur en werd zo stiekem geïnfiltreerd door de Duitse SS. Met steun van het Vlaams Nationaal Verbond wordt de  DeVlag een typisch nationaalsocialistische organisatie die inzet op het vervullen van de Duitse doelstellingen. Het groeiend belang van de DeVlag is een bron van conflicten met het VNV dat een dominante positie opeist binnen de Vlaamse collaboratie. Wanneer Hitler beveelt dat Vlaanderen bij het Reich moet worden ingelijfd wil hij daarvoor meer steunen op de DeVlag dan op het  VNV.

Voor meer informatie :

De Wever B., « Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag) », Belgium World War IIhttps://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/duits-vlaamse-arbeidsgemeenschap-devlag.html (geraadpleegd op 17/07/2019)