Home » Event » Archiefonderzoek naar de economische aspecten van de Koude Oorlog

Archiefonderzoek naar de economische aspecten van de Koude Oorlog

BELCOWAR Studienamiddag

Geconfronteerd met internationale druk en met druk van binnenuit proberen landen hun positie rond internationale vraagstukken te bepalen. Zo is het vandaag en zo was het ook tijdens de Koude Oorlog. Het FEDtWIN-project BELCOWAR buigt zich over dit gegeven maar dan met betrekking tot de Belgische regering in de context van de zogenaamde Pax Americana en met een focus op België’s multilaterale handelspolitiek van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Met welke binnenlandse druk en met welke Amerikaanse werd België geconfronteerd in de periode dat de EEG gevormd werd en waarin multilaterale onderhandelingen in het kader van de GATT, maar ook in de OEES, werden gevoerd? Op welke wijze werd er met deze situatie omgegaan? Gedroeg België zich als een volgzame bondgenoot als het over handelspolitiek ging of was er ruimte voor eigen accenten en zelfs manifeste tegendruk of verzet? Welke (veralgemeenbare) factoren speelden hier dan in mee? Archiefonderzoek daarover is volop aan de gang. Met dit werk in de archieven in België en in de VS duiken heel wat vragen op i.v.m. het gebruik van archieven, de impact van archieven op onderzoeksvragen en de verwerking van archiefmateriaal met het oog op veralgemeenbare politiek-economische en geopolitieke onderzoeksbevindingen.

Met een studienamiddag op vrijdag 15 maart 2024 (georganiseerd door het Rijksarchief/CegeSoma en de KU Leuven) proberen we een aantal van deze archief-gerelateerde vragen in de schijnwerpers te zetten. Het wordt een exploratie van het boeiende samenspel tussen onderzoek, archivaris en archief, tussen historici en onderzoekers uit aanverwante disciplines en tussen archiefonderzoek in België en archiefonderzoek elders. Elke spreker spreekt in zijn of haar eigen taal

Programma

Voorzitter : Widukind De Ridder

 • 13 u : Opening door Widukind De Ridder
 • 13.10 : De Fedtwin Belcowar : een samenwerking tussen een FWI en een universiteit : Dirk Luyten
 • 13. 30 u : Belcowar en het onderzoek over de Koude Oorlog en België : invalshoeken, doelstellingen benadering : Bart Kerremans
 • 14 u : Q&A

Voorzitter : Dirk Luyten

Belcowar een archiefgedreven project : eerste bevindingen van en uitdagingen voor het onderzoek, methodologische aspecten, inbedding in het bestaande historische en politologische onderzoek

 • 14.30 u : Case – masterstudent : Mohammad Ramin
 • 15 u : Archiefonderzoek in België en de VSA (Widukind De Ridder & Bart Kerremans)
 • 15.30 u : Q&A
 • 16 u : Koffiepauze
 • 16.15 u: Panelgesprek onder leiding van Bart Kerremans : hoe aan de slag gaan met archief voor het onderzoek van de economische aspecten van de Koude Oorlog ?
  • Guy Coppieters (Rijksarchief), Caroline Six (Rijksarchief), Liam O’Sullivan en Didier Amaury (Archief FOD Buitenlandse Zaken), Kristof Lowyck (FIT-agency), Kenneth Bertrams (ULB), Widukind De Ridder en Dirk Luyten (Rijksarchief/CegeSoma).
 • 17.15 u : afronding en drankje
 • 17.45 u : einde