Home » Event » Brussel, november 1918.

Brussel, november 1918.

Van oorlog naar vrede?

© Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede?

Van 26 september 2018 tot 6 januari 2019 vond in het BELvue Museum de tentoonstelling ‘Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede ?’ plaats.

Deze tentoonstelling, opgezet door het CegeSoma/Rijksarchief, richtte zich op de laatste maanden van de oorlog en de eerste maanden van de terugkeer naar de vrede, met de klemtoon op Brussel. Tijdens de vier herdenkingsjaren was de aandacht vooral uitgegaan naar de oorlog en de bezetting. Deze tentoonstelling wou belichten wat de historici de ‘exit uit de oorlog’ noemen.

11 november 1918 betekende het einde van de ‘Groote Oorlog’. Maar het belang van die datum reikt veel verder dan de symbolische datum van de wapenstilstand. De wapens zwegen dan wel, maar de spanningen waren daarmee nog niet onmiddellijk verdwenen. Twee dagen eerder was het Duitse keizerrijk in mekaar gestort. De republiek was uitgeroepen in een onbeschrijfelijke chaos. Op de slagvelden moesten de soldaten leren in vrede te (her)leven. Meer dan vier jaar lang werd het dagelijks leven aan het front, maar ook dat van de burgers door de oorlog beheerst. Onze hoofdstad Brussel belichaamde zowel de nationale macht – die haar bevoegdheid niet kon uitoefenen omdat de regering in ballingschap in Saint-Adresse, nabij Le Havre, verbleef - als de lokale macht – die haar prerogatieven sterk beknot zag door de bezetting. Zonder de toen 700.000 Brusselaars te vergeten die de bezetting hadden moeten ondergaan.

De tentoonstelling ‘Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede ?’ omvatte documenten en foto’s, maar ook uitzonderlijke filmarchieven. Via interactieve modules konden de bezoekers kennismaken met enkele populaire liedjes van toen, met de bevrijdingspers of nog met de beslommeringen van alledag en het leven van de vluchtelingen.

De tentoonstelling was rond 7 thema’s opgebouwd: Het eindoffensief – Het dagelijks leven – De vluchtelingen – De rode dagen in Brussel – 22 november 1918 – Vrede en haat – ‘Exit uit de oorlog’.