Home » Event » Le mystère de la femme sans tête (Het raadsel van de vrouw zonder hoofd )

Le mystère de la femme sans tête (Het raadsel van de vrouw zonder hoofd )

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2023-2)

Lezing (in het Frans) met debat. Genodigde:  Myriam Leroy.

Moderator : Chantal Kesteloot.

Op een ijskoude dag in december 2020 besluit journaliste en schrijfster Myriam Leroy om de lockdownregels aan haar laars te lappen en te gaan rondkuieren op het kerkhof van Elsene. Haar aandacht wordt getrokken door een graf waarop de naam gebeiteld staat van een vrouw die is overleden in 1942, met daaronder het woord “onthoofd”. Het was de eerste vrouw in België die tijdens WO II dit lot moest ondergaan.  

Dan begint een tamelijk intiem onderzoek, dat vaak doodloopt en onverwachte wendingen kent, en dat zal uitmonden in  een roman die op 6 januari 2023 verschijnt bij Seuil met de titel, "Le mystère de la femme sans tête" (Het raadsel van de vrouw zonder hoofd). Die vrouw heette Marina Chafroff. Ze ging vrijwillig haar dood tegemoet, om 60 gijzelaars te redden die door de nazi's werden bedreigd met executie. Daarna raakte ze in de vergetelheid, terwijl ze een cultusstatus had kunnen verwerven. Met grote inzet van verbeeldingskracht en intuïtie brengt Myriam Leroy haar weer tot leven, geeft ze haar weer zichtbaarheid en laat ze een revolte opflakkeren.

Naar aanleiding van het verschijnen van de roman van Myriam Leroy – een mengeling van historische feiten en fictie – wil het CegeSoma graag een debat voeren. Wat vermag de verbeelding dat de geschiedenis niet kan? Hoe kunnen beide benaderingen mekaar aanvullen? Hoe is  Myriam Leroy te werk gegaan om voor ons de persoonlijkheid van de raadselachtige Marina bloot te leggen of te verbeelden? Wat kan het engagement van Marina in het verzet vandaag voor ons betekenen? En waarom werd ze na de oorlog werkelijk vergeten?

Ziedaar enkele van de vragen die tijdens deze ontmoeting aan bod zullen komen. Het debat zal worden geleid door Chantal Kesteloot, verantwoordelijke Publieksgeschiedenis van het CegeSoma.

 

Myriam Leroy is journaliste (UCL) en doceerde schrijven voor de pers. Ze is freelance journaliste  voor de Belgische Franstalige geschreven pers, maar ook voor radio en televisie, en ze schrijft humoristische columns. Ze schrijft en realiseert podcasts ('Madame', 'Tapis bleu', 'La poupée russe'...), toneelstukken ('Cherche L'amour', 'Sisters', 'ADN' in het Théâtre de la Toison d'or), documentaires ('#SalePute') en vooral romans: 'Ariane' (2018), haalde een finaleplaats in de categorie ‘eerste roman’ voor de Prix Goncourt; 'Les yeux rouges' (2019) werd geselecteerd voor de Prix Médicis en werd in 2021 verwerkt als theaterstuk. Momenteel werkt ze aan het scenario voor een televisiereeks (RTBF).

 

Chantal Kesteloot staat bij het CegeSoma/Rijksarchief in voor de publieksgeschiedenis. Haar interesse gaat vooral uit naar herdenkingen en de plaats van het verleden in de openbare ruimte, onder andere in de straatnamen. Ze coördineert de website Belgium WWII en is de auteur van diverse publicaties, waaronder 'Quand l'image fixe la mémoire. La Résistance et les photos de presse (septembre 1944 - mai 1945)' in 2022 verschenen in het BTNG.