Home » Event » Oorlog, familie en transmissie

Oorlog, familie en transmissie

Studiedag Project TRANSMEMO (herinnering collaboratie en verzet)

Oorlog, familie en transmissie.

Op donderdag 3 oktober 2019 vond in de Belgische senaat een studiedag plaats van het onderzoeksproject TRANSMEMO. In dit project onderzochten historici en psychologen hoe Belgische families met een collaboratie- of verzetsverleden de Tweede Wereldoorlog herinneren en beleven.

In een dagvullend programma presenteerde Transmemo de resultaten van het onderzoek en bogen politicologen, psychologen en historici zich over de erfenis van dit verleden. Met artistieke interventies en een debat tussen opiniemakers van beide kanten van de taalgrens richtte dit programma zich tot een breed publiek. Specialisten gaven advies over bronnen om de eigen familiegeschiedenis te reconstrueren.

Sprekers waren de leden van het onderzoeksteam van TRANSMEMO : Nico Wouters en Florence Rasmont (CegeSoma-Rijksarchief België), Olivier Luminet, Aline Cordonnier, Pierre Bouchat en Valérie Rosoux (UCL), Bruno De Wever en Koen Aerts (UGent). Het verloop van de dag werd gecoördineerd door Chantal Kesteloot (CegeSoma / Rijksarchief). Als externe specialisten hebben gesproken : Jan De Mol (psycholoog, UCL) en Chris van der Heijden (historicus, De Groene Amsterdammer). Artistieke pauzes werden verzorgd door Laurence Vieille (theater en poëzie) en Wim Claeys (muziek).

Het debat werd gevoerd tussen Christian Laporte (La Libre Belgique), Béatrice Delvaux (Le Soir), Marc Reynebeau (De Standaard) en Jeroen de Preter (Knack).

U vindt de uitnodiging voor de studiedag over het TRANSMEMO-project hier.