Home » Event » Scènes de Crimes. La photographie policière, témoin de l'enquête judiciaire. (Plaats delict. Forensische fotografie als getuige van het gerechtelijk onderzoek)

Scènes de Crimes. La photographie policière, témoin de l'enquête judiciaire. (Plaats delict. Forensische fotografie als getuige van het gerechtelijk onderzoek)

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2023-10)

Conferentie (in het Frans) met als gasten

Laurence Druez, Xavier Rousseaux en politiecommissaris Pierre Simon.

Een gesprek onder leiding van Alain Colignon.

 

Op 1 april 2019 werd een belangrijk deel van de fotocollectie van het laboratorium van de gerechtelijke politie van Luik overgebracht naar het Rijksarchief in Luik. Die uitzonderlijke collectie start in 1923, bestrijkt het ambtsgebied van het Hof van Beroep van Luik en omvat meer 100.000 foto’s en handgeschreven repertoria die het laboratorium tijdens zijn interventies heeft bewaard.

Het gaat om foto’s van verdachten of slachtoffers van een gewelddadig overlijden, van agenten van de gerechtelijke politie en magistraten, van plaatsen delict, interieurs van huizen, openbare plaatsen, industrieterreinen, stads- en plattelandsgezichten, maar ook van wedersamenstellingen. In de collectie vinden we voorts nog bewijsmateriaal, gestolen voorwerpen, voorwerpen gebruikt bij een misdaad, wapens, kleren, schetsen, … De collectie bevat ook foto’s van de laboratoriumlokalen en de kantoren door de jaren heen, met hun uitrusting en gebruiksvoorwerpen: een ware onderdompeling in de sfeer van een beroep en in de tijdsgeest. De bezetting van België vanaf mei 1940 wordt gedocumenteerd met foto’s van gebombardeerde of in brand gestoken gebouwen, portretten van Belgische collaborateurs, afdrukken die verschillende vormen van crimineel gedrag illustreren, zichten van verbouwde kazematten en militaire sites voor de montage van V1’s …

Vijftien specialisten uit verschillende disciplines hebben een bijdrage geleverd aan een overzicht van deze collectie en aan de realisatie van het werk ‘Scènes de crimes. La photographie policière, témoin de l’enquête judiciaire’: uiteraard geschiedenis van de rechtspraak, maar ook kunstgeschiedenis, geschiedenis van de fotografie, van de Tweede Wereldoorlog, van de forensische geneeskunde. Zij bekijken deze collectie - die de loutere misdaad ruim overstijgt - allemaal met hun eigen, specifieke blik.

Het CegeSoma en de vzw ‘De Vrienden van het CegeSoma’ nodigen u uit om dit collectief werk op woensdag 20 december 2023 aan u voor te stellen en samen te bespreken. Laurence Druez, Xavier Rousseaux en politiecommissaris Pierre Simon worden geïnterviewd door Alain Colignon. Pierre Simon gaat in het boek nader in op het werk van zijn voorgangers en Alain Colignon schetst in zijn bijdrage de sfeer in augustus 1943.

Iedereen is van harte welkom om deze bijzonder interessante collectie te komen ontdekken. Zij omvat tal van nieuwe bronnen voor de gerechtelijke geschiedenis, de evolutie van de criminaliteit en van het politiewerk en de onderzoeksmethodes.

  • Laurence Druez is doctor in de geschiedenis aan de ULiège. Als werkleider in het Rijksarchief in Luik is ze verantwoordelijk voor de fotocollectie van de technische en wetenschappelijke politie van Luik.
  • Xavier Rousseaux is doctor in de geschiedenis en de sociologie aan de UCLouvain. Hij is ere-onderzoeksdirecteur van het FRS-FNRS en gasthoogleraar aan de UCLouvain, waar hij aan het hoofd staat van het Centre d’Histoire du Droit et de la Justice. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de misdaad en de rechtspraak.
  • Pierre Simon is hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie en diensthoofd van de technische en wetenschappelijke federale politie in Luik.
  • Alain Colignon is als historicus afgestudeerd aan de ULiège. Hij is bibliothecaris bij het CegeSoma/Rijksarchief en wetenschappelijk adviseur van het Museum van het Waalse Leven.