Florence Rasmont

Florence Rasmont

Florence Rasmont (°1985) is doctor in de geschiedenis (Université libre de Bruxelles (2019). Haar thesis « Commémorer sur les collines. Lieux et acteurs de la mémoire du génocide tutsi au Rwanda (1990-2001) » ging over het overheidsbeleid – op micro-lokale schaal - aangaande de herinnering aan de genocide, het omvormen van de plaatsen waar de slachtingen plaatsvonden  tot plekken van herinnering, en de Rwandese militanten van de herinnering. Van november 2017 tot juni 2020 heeft ze als onderzoeker aan het CegeSoma gewerkt in het kader van het federale Transmemo-project. Dit project heeft, op basis van gesprekken met 80 Belgische families, bestudeerd hoe  de beeldvorming over collaboratie en verzet tot stand is gekomen en sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de Belgische families is overgedragen. In dit kader heeft ze samen met Guillaume Abgrall de radioreeks « Les transmissions. La guerre en héritage » gerealiseerd. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de herinnering aan conflicten en de sociale en orale geschiedenis.