Belgische vrijwilligers tijdens de Koreaanse oorlog: 1950-1953, foto nr 15202 (Collectie Louis Verdijck. In het vrijwilligersbataljon voor Korea), Rechten voorbehouden Cegesoma/Rijksarchief.

Gezocht: foto’s, brieven en andere archieven over België en de Koreaoorlog!

Afgelopen zomer was het zeventig jaar geleden dat de Koreaoorlog (1950-1953) uitliep op een wapenstilstand. Een echte vrede kwam er nooit. In de zomer van 2025 herdenken we de 75ste verjaardag van het begin van de oorlog.

Eind 1950 ging de Belgische regering in op een verzoek van de Verenigde Naties om troepen naar het Koreaanse schiereiland te sturen om daar onder leiding van de Verenigde Staten het communisme te bevechten. In totaal zouden meer dan 3000 Belgische vrijwilligers voor kortere of langere tijd deel uitmaken van het Belgian United Nations Command.

In het kader van het onderzoeksdomein over de Koude Oorlog van het CegeSoma, zullen we de volgende jaren extra aandacht besteden aan de geschiedenis van het Belgische bataljon in Korea. Daarom zijn we op zoek naar foto’s, brieven en andere documenten (zoals memoires, pamfletten, exemplaren van het soldatenblad 'De Stille Morgen' / 'Le Matin calme', enz.) over de ervaringen van de Belgische oud-strijders die u bereid zou zijn te schenken aan het CegeSoma. Als deel van het Rijksarchief kan het CegeSoma immers instaan voor een duurzame bewaring en ontsluiting van uw bronnen.

Meer dan twintig jaar geleden lanceerde het centrum een gelijkaardige oproep. Die leverde toen meer dan duizend foto’s op, waaronder het album van bataljonscommandant Albert Crahay en dat van Krijgsauditeur te velde Georges Schuermans. Maar we ontvingen minstens even waardevolle foto’s van ‘gewone’ soldaten en kregen waardevol archief van luitenant Benoît Verhaegen. Met deze oproep hopen we dat succes te evenaren.

Hebt u foto’s, brieven of andere stukken over de Belgen in Korea die u zou willen schenken? Neem dan contact op met michael.auwers@arch.be of gertjan.desmet@arch.be.