Guy Bud

Guy Bud

Guy Bud is een onafhankelijk onderzoeker met een ruime belangstelling voor de politieke aspecten van de Tweede Wereldoorlog in België, vooral dan in verband met Belgisch Congo. Hij werkt momenteel aan een monografie over dit conflict in Belgisch Afrika, in het bijzonder over de gevolgen ervan voor de maatschappij en het bestuur.

Guy studeerde af aan de Universiteit van Oxford en heeft reeds presentaties gegeven tijdens conferenties in Oxford, Cambridge en Londen. Hij schreef zijn masterproef over de politieke aspiraties van de blanke bevolking in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij de lokale en internationale invloeden op deze bevolkingsgroep bestudeerde.

  • The ‘Settler Moment’ in Belgian Africa: Europeans in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi during the Second World War’, Journal of Belgian History (forthcoming);
  • Belgian Africa at War: Europeans in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi, 1940–1945’ (Univ. of Oxford M.Phil thesis, 2017);
  • Choices under the Occupation: Resistance, Collaboration, and Accommodation in Two Towns in Francophone Belgium, 1940–1944’ (Univ. of Oxford BA thesis, 2015).