Heili Verstraete

Heili Verstraete is emeritus hoogleraar Russisch en voormalig vakgroepcoördinator van het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent (nu UGent). Haar onderzoek spitste zich toe op de relatie tussen de Russische intelligentsia en het ideologische systeem in de twintigste eeuw. Binnen het interdisciplinaire vakgebied translation studies publiceerde ze vooral over ‘cultuur in vertaling’, gefocust op Nederlandstalige en Russische literatuur in vertaling. Haar huidig historisch onderzoek is toegespitst op de collaboratie in Oost- en West-Vlaanderen, aan de hand van specifieke casussen, in de periode van Wereldoorlog I over het interbellum tot na Wereldoorlog II.