Archives Pierre Daye

Het archief Pierre Daye

  • Toegang en raadpleging : Het bestand is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal.
  • Reproductie :  Reproductie van de inhoud van het bestand is vrij in de leeszaal, behalve voor foto's. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.  
  • Onderzoekinstrumenten : 1) Inventaris  2) Inventaris (2e)

Beschrijving van het bestand :

De archieven van Pierre Daye bewaard in het CegeSoma, bevatten een deel van de archieven van de journalist, de schrijver en de Belgische politicus. Men vindt er  correspondentie, rexistische documenten, notities, zijn publicaties en ook talrijke foto’s.  Alleen deze laatste zijn gedigitaliseerd.

Pierre Daye werd geboren op 24 juni 1892 in Schaarbeek. Hij deed humaniorastudies in het Sint-Michielscollege en studeerde vervolgens twee jaar rechten aan de faculteiten Saint-Louis te Brussel.  In juli 1914 werd hij gemobiliseerd en nam hij deel aan meerdere veldslagen (Namen, Antwerpen, Slag om Vlaanderen)  alvorens te vertrekken naar Congo voor de Anglo-Belgische campagne in Oost-Afrika.  Het is daar dat hij zijn werk Avec les Vainqueurs de Tabora schreef, dat verscheen in 1918. Vervolgens werd hij gepromoveerd tot officier en adjunct van de militaire attaché aan het Belgische gezantschap in Washington.

In 1922 werd Pierre Daye in dienst genomen door de krant Le Soir in Brussel. Gedurende een tiental jaren maakte hij talrijke reizen voor het dagblad, met name naar Congo, Marokko, Rusland, Uruguay, Argentinië,  India, Japan, Italië, Oostenrijk, Guinee, Tahiti, Denemarken, Noorwegen, Hongarije, Egypte, Soedan, Litouwen, etc. Zijn aantekeningen werden gepubliceerd in de pers en in talrijke werken zoals L’empire colonial belge, En Espagne sous la Dictature, La Chine est un Pays charmant, Congo et Angola, La Clef anglaise, Blanc, L’Europe en Morceaux en Aspect du Monde.

Pierre Daye richtte vervolgens zijn aandacht op de binnenlandse politiek en sloot zich aan bij de Rexistische beweging van Degrelle. In 1936 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger in Brussel en werd rexistisch fractieleider in de Kamer.  In 1939 kandideerde hij echter niet meer en vervoegde hij de  katholieke partij.

In oktober 1940 kreeg Pierre Daye de redactie van de internationale rubriek van Le Nouveau Journal toevertrouwd. Hij werd steeds meer germanofiel, engageerde zich in de rechtstreekse collaboratie met de bezetter, maakte meerdere reizen naar het Derde Rijk en zocht opnieuw toenadering tot zijn rexistische vrienden, door wie hij in 1943 de functie van commissaris-generaal voor Sport kreeg.  Hij zou vervolgens bij de Duitsers tussenbeide komen ten voordele van verschillende aangehouden persoonlijkheden.

In mei 1944 vertrok Pierre Daye op missie naar Spanje en vroeg er politiek asiel aan. De Belgische rechtbanken veroordeelden hem bij verstek ter dood  in 1946, maar hij werd niet uitgeleverd. Onder de druk van de omstandigheden vluchtte hij naar Argentinië waar hij zijn carrière verder zette als journalist, lector en professor Franstalige literatuur aan de Universiteit van Plata. Hij stierf in Buenos Aires op 24 februari 1960. 

Voor meer informatie :