Prisonniers politiques

Het archief van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen

  • Toegang en raadpleging : Het bestand  is toegankelijk tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar.
  • Reproductie : Reproductie van de inhoud van het bestand is vrij in de leeszaal. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.  
  • Onderzoekinstrumenten : Inventaris AA2048

Beschrijving van het bestand :

Archief van de nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden NCPGR

Het CegeSoma heeft het archief van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden verworven. De oorsprong van het archief ligt in de onmiddellijke naoorlog bij de oprichting van de NCPGR en loopt tot 2006. Het bestand van een vijftigtal meter geeft informatie over verschillende aspecten van het leven van de politieke gevangenen en hun naoorlogse maatschappelijke en politieke status. Er zijn stukken die verwijzen naar de Duitse repressie van het verzet en het verblijf in de kampen. De strijd voor de maatschappelijke belangen van de ex-politieke gevangenen (juridisch statuut, sociale toestand...) is bijzonder goed gedocumenteerd. Het archief geeft een unieke inkijk in de werking, het optreden en de strategie van een belangrijke naoorlogse politieke pressiegroep, aanvankelijk tegen de achtergrond van de koude oorlog.

Voor meer informatie :

  • Christian Koninckx, Les prisonniers politiques et le dénouement de la Question royale : genèse de leur intervention (1949-1950), dans Radicalités, identités, patries : hommage au professeur Francis Balace (textes rassemblés par Alain Colignon, Catherine Lanneau et Philippe Raxhon), Ed. de l'Université de Liège, Liège, 2009.
  • Patrick Temmerman et Bert Boeckx, Résistance et déportation : première analyse statistique globale fondée sur l'étude du dossier "statut" des prisonniers politiques, une recherche menée dans le cadre de projet du Fonds de la Recherche fondamentale collective, Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 1995