Archives photographiques Otto Kropf

Het fotoarchief Otto Kropf

  • Toegang en raadpleging : Het bestand is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal. De collectie is vrij raadpleegbaar. Via Pallas, door de zoektermen “Collectie Spronk” in te geven in de rechthoek bovenaan in de zoekrobot en door de optie “Fototheek” te selecteren in de rechterkolom. U kan de gedigitaliseerde foto’s raadplegen door te klikken op de verschillende thematische dossiers en door vervolgens te klikken op het icoontje “Document(en) bekijken” .
  • Reproductie : Reproductie van de inhoud van het bestand is verboden in de leeszaal. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.  

Beschrijving van het bestand :

Het CegeSoma bewaart een digitale kopie van een deel van het fotoarchief van Otto Kropf, een Duitse fotograaf die actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Deze werden in 1986 verworven en vervolgens toevertrouwd aan het CegeSoma door de verzamelaar Otto Spronk. In 2021 werd deze feitelijke bewaargeving opgeheven. De originelen zijn terug aan de familie Spronk bezorgd.

Otto Kropf (1901-1970) was een Duitse fotograaf.  Hij werd gemobiliseerd en in het begin van de oorlog al snel toegewezen aan de Propagandakompanie te Brussel. In het kader van zijn opdrachten maakte hij duizenden zwart-wit foto’s.  Tijdens zijn vrije tijd nam hij ook talrijke kleurenfoto's (bewaard in de vorm van diapositieven). Als oorlogscorrespondent in België voor de Propaganda Staffel, behoorde hij tot de kleine groep van bevoorrechte fotografen die kleuropnames konden maken.

Otto Kropf verbleef van 1940 tot 1943 in België, waar hij reportages maakte over het alledaagse leven en het oorlogstoerisme in het gehele land. In juni 1941 realiseerde hij een fotografische reportage over het concentratiekamp van Breendonk.  Hij reisde ook rond in de omliggende landen. Hij volgde met name de troepen in Nederland, fotografeerde de Duitse overwinningparade in Parijs en de capitulatie van het Franse leger te Compiègne. Hij ging ook naar Denemarken, Noorwegen en Italië. De thema’s die zijn voorkeur kregen, waren de burgerlijke en militaire architectuur en markten. Hij laat onder meer unieke foto’s na van de Oude Markt te Brussel en wat er te vinden was tijdens de oorlog.

Sommige foto’s van Otto Kropf zijn door Chantal Kesteloot opgenomen in haar werk 1940-1944, Bruxelles sous l’Occupation, en door Fabian van Samang in zijn boek België bezet. De bezetting in kleur. Het dagelijks leven in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de ogen van een Duits fotograaf.

Voor meer informatie :

  • Lorneau, Marc. “Une "guerre totale" : presse et propagande durant la Deuxième Guerre mondiale." dans La mémoire, edité par Francis Balace, Paul Brusson et Eugène Buchet, 59-72. Liège : Province de Liège.
  • Van Samang, Fabian. België bezet, de bezetting in kleur : het dagelijks leven in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de ogen van een Duits fotograaf. Tielt : Lannoo, 2004.
  • Welsch, Marc. La Belgique sous l'oeil nazi : l'occupation vue par la Propaganda Abteilung (1940-1943). Ottignies : Quorum, 1998.