Entretiens sur la vie quotidienne sous l'occupation

Interviews over het dagelijks leven in 1940-1944 in Waals-Brabant, Henegouwen en Namen (seminaries Jacques Lory - UCL)

Beschrijving van het archief :

Het dagelijks leven in Waals-Brabant, Henegouwen en Namen (1940-1945) en de bezetting van Begië in het algemeen (collectie Jacques Lory) : seminariewerk, 1984-1998.

In  1984 heeft professor Jacques Lory het initiatief genomen om licentiaatsstudenten  in de hedendaagse geschiedenis van de UCL enquêtes te laten afnemen over het dagelijks leven tijdens de bezetting en bij de bevrijding van Wallonië. De seminaries daarvoor gingen van start in 1984-1985 met een studie over de bevrijding van 47 (nog niet gefusioneerde) gemeentes van Waals-Brabant. Ze werden in 1986-1987 en 1989-1990  voortgezet met twee reeksen analyses over in totaal 71 gemeentes uit dezelfde regio tijdens de bezetting.  In 1993-1994 werd het leven in 1940-1944 van 35 plaatsen uit Namen onder de loep genomen. In 1997-1998 tenslotte ging een vijfde en laatste seminarie over 19 gemeenten van Henegouwen tijdens diezelfde periode.   

Door hun omvang, originaliteit en methodische aanpak zijn de 113 werkstukken die werden gerealiseerd en de bijna 1.100 getuigenissen die werden opgetekend een eersterangsbron voor de studie van de geschiedenis van en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in België op lokaal niveau. Nagenoeg alle werkstukken en de overgrote meerderheid van de opnames kunnen vandaag geraadpleegd worden in de leeszaal van het CegeSoma.

Met de archieftoegangen die hierboven vermeld werden  en met name via het twintigtal stukken informatie die bij elk interview gegeven worden kan de lezer vooraf een selectie maken uit de interviews en werkstukken die hem het meest zouden kunnen interesseren.   Zo worden onder meer vermeld: naam en voornaam van de getuige, zijn of haar geboortedatum, de burgerlijke stand, de woonplaats en het beroep op het ogenblik van de feiten, de scholingsgraad, de verzetsbeweging waar de getuige eventueel deel van uitmaakte, een duidelijke verwijzing naar de uitgeschreven synthese, en tenslotte de verwijzing naar het digitale bestand waar het interview kan geraadpleegd worden.  

Voor meer informatie :