Dr. Anna Ullrich in gesprek met een aantal voormalige EHRI-fellows  tijdens de conferentie ‘Holocaust Studies in its Social Setting’, op 3 July 2019 in Amsterdam. (Foto Marc Nauwen/EHRI)

Lancering Call 2022 van de EHRI-Conny Kristel fellowships

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), waarvan het Rijksarchief/CegeSoma een van de parnters is,  wil het internationale Holocaust onderzoek faciliteren door de toegang tot archieven te vergemakkelijken en internationale contacten tussen Holocaust-onderzoekers te stimuleren.

Eén van de middelen daarvoor zijn de Conny Kristelfellowships, die jonge Holocaust onderzoekers de mogelijkheid bieden archiefonderzoek te doen bij één van de EHRI-partner instellingen. Ook voor het Rijksarchief/CegeSoma kan een EHRI-fellowship worden aangevraagd (wie in België werkt kan niet kandideren voor een fellowship bij het Rijksarchief/CegeSoma, wel voor een instelling buiten België). Pas werd een nieuwe call gelanceerd, die open is tot 15 januari 2022.

  • Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u hier.
  • Kandidaturen worden ingewacht tot 15 januari 2022.
  • Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden die het Rijksarchief/CegeSoma biedt voor Holocaustonderzoek kan u contact opnemen met dirk.luyten@arch.be