Lancering Calls 2023 van de EHRI-Conny Kristel fellowships

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), waarvan het Rijksarchief/CegeSoma een van de parnters is,  wil het internationale Holocaust onderzoek faciliteren door de toegang tot archieven te vergemakkelijken en internationale contacten tussen Holocaust-onderzoekers te stimuleren.

Eén van de middelen daarvoor zijn de Conny Kristelfellowships, die archivarissen en Holocaust-onderzoekers de mogelijkheid bieden archiefonderzoek te doen bij één van de EHRI-partner instellingen. Ook voor het Rijksarchief/CegeSoma kan een EHRI-fellowship worden aangevraagd (wie in België werkt kan niet kandideren voor een fellowship bij het Rijksarchief/CegeSoma, wel voor een instelling buiten België).

Pas werden twee nieuwe calls gelanceerd, die open zijn tot respectievelijk 20 januari 2023 en 30 juni 2023.

  • Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u hier.
  • Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden die het Rijksarchief/CegeSoma biedt voor Holocaustonderzoek kan u contact opnemen met dirk.luyten@arch.be
  •