Nieuwe projectfinanciering voor European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

De Europese Commissie honoreerde de projectaanvraag die door het EHRI-consortium onder leiding van het NIOD werd ingediend voor de financiering van de implementatiefase van EHRI. Dit project laat toe om verder te werken aan de institutionalisering van EHRI.

Het project EHRI-IP (EHRI-Implementation phase) bouwt verder op de activiteiten in het kader van het project EHRI-PP (preparatory phase) dat op 31 mei 2023 afliep. Het doel van EHRI-IP is verdere stappen te zetten die nodig zijn om van EHRI een permanente onderzoeksinfrastructuur te maken - een ERIC (European Holocaust Infrastructure Consortium) -  en daarvoor alle nodige voorbereidingen te treffen op het vlak van organisatie, governance en management door de nodige administratieve en juridische documenten te produceren. Het werk dat in EHRI-PP werd voorbereid wordt verder geconcretiseerd. In EHRI-PP werden de bijvoorbeeld de ontwerp-statuten van de EHRI-ERIC geredigeerd, het project EHRI-IP zal voor de verschillende organen van de EHRI-ERIC de huishoudelijke reglementen opstellen.

EHRI verder uitbouwen

EHRI-IP wordt gecoördineerd door het NIOD en heeft partners in verschillende landen. Voor België zijn dat het Rijksarchief/CegeSoma en Kazerne Dossin. Het Rijksarchief/ CegeSoma is verantwoordelijk voor het werkpakket Operationalisation of the Central Hub. Dat ligt in het verlengde van het werkpakket Legal and Governance uit EHRI-PP. Doel is de verschillende organen van de ERIC verder concreet vorm te geven, tools uit te werken voor kwaliteitsmonitoring en de financieringsstructuur op punt te stellen. Ook zal verder gewerkt worden aan de uitbouw van de Belgische National Node, die op heden elf potentiële leden telt. EHRI-IP heeft een looptijd van twee jaar en zal in februari 2024 van start gaan.

Op 13 juli 2023 heeft het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de eerste stap van de aanvraag ingediend bij de Europese Commissie om EHRI om te vormen tot een ERIC. De nodige documenten voor deze aanvraag, waaronder de statuten, werden kort daarvoor goedgekeurd door de interim algemene vergadering, die bestaat uit elf leden, de toekomstige potentiële stichtende leden van de  EHRI-ERIC, waaronder België.  Streefdoel is het institutionaliseringsproces naar de EHRI-ERIC af te ronden einde 2024 of begin 2025.