Illustratie: Foto nr 28086, Rechten Voorbehouden CegeSoma/Rijksarchief

Nieuws over het project Wikibase Verzet. Een half miljoen gegevens over inlichtings- en actieagenten die betrokken waren bij het verzet in België!

Dankzij gezamenlijke inspanningen is de informatie uit de 46.340 dossiers in verband met de toekenning van het statuut van inlichtings- en actieagent, die worden bewaard bij het CegeSoma, vandaag allemaal ingegeven in een databank.

Met de meer dan een half miljoen gegevens wordt een globaal overzicht geboden van de mensen voor wie de Staatsveiligheid een dossier opende. Nu kunnen die gegevens ook doorzocht worden op geslacht, leeftijd, woonplaats of het verzetsnetwerk waartoe de betrokkene behoorde. In afwachting van de publicatie van een transversale studie kunnen met de ingevoerde data reeds een aantal vaststellingen worden gedaan.

Volgens de informatie in de dossiers die worden bewaard door het CegeSoma werd bijvoorbeeld bijna de helft van de aanvragen die werden gericht aan de Belgische Staat geweigerd ( op een totaal van 40.869 geïdentificeerde aanvragen werden er 49,1% geweigerd, 45,3% leidden tot het statuut van nationale erkenning en 5,2% tot een gelijkwaardig statuut van de Franse Staat; voor 0,4% van de dossiers ontbreken de gegevens hierover). Meer dan 4/5 van de aanvragen die leidden tot het toekennen van het statuut van inlichtings- en actieagent betreffen mannen (meer bepaald 82,6% op een staalname van september 2022 van 11.094 erkende  agenten). De top drie van de netwerken waartoe de erkende inlichtings- en actieagenten behoorden is “Luc-Marc” (14,4%), “Bayard” (14,4%) en “Zéro” (12,3%).

We houden je op de hoogte wanneer de gegevens beschikbaar zullen zijn: dat is voorzien tijdens de komende maanden. Tot dan kan je reeds het CegeSoma contacteren als je informatie wil over een van de dossiers.  

Het team van het Wikibase Verzet-project werkt intussen verder aan deze opdracht van lange adem en gaat daarbij een nieuwe uitdaging aan, namelijk het ingeven van meer dan  25.000 dossiers van personen die het statuut van verzetslui van de sluikpers hebben aangevraagd.