Persknipsels: een bescheiden informatiebron die een beetje vergeten werd…

De afdeling “Persknipsels” (meerdere honderden dozen) bestaat sinds de oprichting van onze instelling maar is vandaag een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is erg jammer want ze werd herwerkt om te voldoen aan de hedendaagse verwachtingen en kan nog heel wat diensten bewijzen aan onderzoekers of geschiedenisliefhebbers. Aanvankelijk was ze opgedeeld in een reeks thema’s die elk een onderafdeling vormden: Algemeenheden (over het algemeen verloop van het conflict), specifieke producten van het CegeSoma en wat de pers daarover zei (in positieve of negatieve zin), de bibliografie “Tweede Wereldoorlog” zoals ze aan bod kwam in kranten en weekbladen, en de reeks “Personalia” (met in alfabetische volgorde bekende en minder bekende namen). Het behoeft geen betoog dat sommige onderdelen voorbijgestreefd zijn. Het gedeelte over de oorlogsgeschiedenis in het algemeen, dat destijds goed gestoffeerd was, is vandaag, zelfs wat betreft de grote krantenkoppen, de weergave van een benadering door gemiddelde journalisten van de generatie 1970-2000, die veelal tuk waren op krijgsgeschiedenis en in mindere mate interesse hadden voor politiek. En in dagbladen uit de provincies verviel men vaak tot anekdotes, of in het beste geval tot een min of meer origineel herkauwen van feiten die al duizenden keren waren aangehaald in de “Grote Geschiedenis” uit de boeken.  Het kwam weliswaar soms voor dat een of andere bedenking boven het gros van dit type proza uitstak maar dat was zeldzaam, om niet te zeggen uiterst zeldzaam. En de journalistieke geschriften die destijds werden ingezameld met het oog op een eventuele geschiedschrijving van de instelling blijken vandaag vrijwel nutteloos, aangezien die geschiedenis al geschreven is.

De afdeling met biografieën van tijdgenoten van het conflict daarentegen (meer dan honderd dozen) kan vandaag haar nut nog bewijzen. Voor bekende persoonlijkheden uit die tijd geven de persknipsels, die systematisch en breed werd geselecteerd via de onderneming “Auxipress”, nog altijd een vrij volledig overzicht van de meningen (of de opinies van de krant) over de persoon in kwestie. Wanneer het gaat over “nobele onbekenden” (onbeduidende lokale notabelen, verzetslui of collaborateurs van een kleine stad of dorp, louter plaatselijke helden), kunnen de ingezamelde knipsels nog interessant zijn voor amateurhistorici of wetenschappers die werken in het zog van de ontelbare provinciale oudheidkundige kringen. Wat voor deze onderzoekers telt is immers wat gebeurde in Bommerskonten of Erembodegem tussen 1940 en 1944, en niet in Stalingrad of El-Alamein… En wellicht vinden ze in deze afdeling een of ander biografisch gegeven, misschien onder vorm van een overlijdensbericht, dat ze nergens anders zullen kunnen terugvinden.  

Daarom zal de afdeling “Presknipsels” na een grondige en beredeneerde selectie in de loop van volgend jaar opnieuw in een aangepast format door het publiek kunnen worden geraadpleegd via de catalogus VUBIS.

We zijn er zeker van dat talrijke bezoekers er hun gading zullen in vinden.