Home » Project » BEMULTILAT (Programma FED-tWIN)

BEMULTILAT (Programma FED-tWIN)

Archieven en geschiedenis van de Belgische buitenlandse politiek (2023-)

Negotiating Table of the Locarno Treaties. Ticino Italy France Switzerland Germany United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Belgium Locarno, 1925. [Place of Publication Not Identified: Publisher Not Identified, -10-05] Photograph. https://www.loc.gov/item/2021670573/.

Dit project bevindt zich op het raakvlak van het fundamenteel onderzoek over de internationale betrekkingen van België en het onderzoek naar de archieffondsen die voor deze geschiedenis van essentieel belang zijn. De uitzonderlijk rijke diplomatieke archieven van België bleven lange tijd onderbenut en slecht geïnventariseerd (tot er een tiental jaren geleden een gevoelige kentering kwam dank zij gerenommeerde archivisten). Het vooruitzicht van de toekomstige transfert van de archieven van Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief biedt een uitgelezen kans om archivalisch werk te combineren met een hernieuwde historiografie.

Hierdoor beantwoordt het onderzoek ook aan de nood naar transparantie van en democratische controle op het overheidsbeleid. Wat het fundamenteel onderzoek betreft, is het hoofddoel van BEMULTILAT de geschiedenis van het Belgische buitenlands beleid opnieuw te evalueren vanuit een multilaterale invalshoek, als politiek concept gedurende een lange periode (1830-1960) en als analyseraster voor de internationale verbintenissen van België. Er wordt een belangrijk archivalisch werk op het getouw gezet om de hoofdfases van de internationale betrekkingen van België opnieuw te onderzoeken, in vraag te stellen en de indeling ervan te herformuleren. Dit onderzoek zal verspreid worden via publicaties, door bij te dragen aan de opleiding van de studenten van de 2de en 3de cyclus aan de ULiège, deelname aan activiteiten van het CegeSoma, maar ook door een actieve deelname aan een internationaal netwerk van onderzoekers inzake de geschiedenis van het multilateralisme.

Aangaande het ontsluiten van de archieven voor onderzoek, beoogt het project de fysieke overdracht van de diplomatieke archieven van België van de FOD naar het Rijksarchief voor te bereiden en te begeleiden, conform de conventie van 2017. Deze opdracht vereist een kennisoverdracht van en een perfecte coördinatie met de archivarissen die deze fondsen nu beheren. Ze vereist ook het ontwerpen van een architectuur voor een geactualiseerde algemene, coherente, geordende beschrijving van de archieffondsen van het Belgische ministerie van buitenlandse zaken. Dat omvangrijk werk wordt door verschillende fases voorafgegaan, zoals het uitschrijven van ‘een baken’ om deze archieven toegankelijk te maken, maar ook het opstellen van een meer uitgebreide ‘Handleiding’, die dit voorbereidend werk tracht te verduidelijken. Tot slot moeten in de archieven van het Rijksarchief die dossiers geïdentificeerd en geïnventariseerd worden, die het mogelijk maken de geschiedenis van België en het multilateralisme (1830-1960) te beschrijven; zo moet een goede aansluiting verzekerd worden tussen het fundamenteel onderzoeksproject en de archivalische opdracht.

Vincent Genin kreeg de opdracht het project BEMULTILAT (programma FED-tWin) uit te voeren in de dubbele institutionele context van het CegeSoma/ARA, onder leiding van Michael Auwers en de Université de Liège, onder leiding van Catherine Lanneau.