Home » Publication » Extreemrechts - De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier).

Extreemrechts - De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier).

Extreemrechts - De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier).

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert en waarvan de curve vaak geflattened maar nooit gecrusht werd. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet … en al zeker niet op dezelfde manier.

Dit werk analyseert de bijzondere aard van deze organisaties en hun discours. Het pleit voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die verwachtingshorizon en die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Een strijdbaar boek over de vele gezichten van extreemrechts in heden en verleden (Gita Deneckere)