Home » Publication » Het verzet in België (1940-1944). Selectieve bibliografie

Het verzet in België (1940-1944). Selectieve bibliografie

Inlichtingendiensten, foto nr 28082 © CegeSoma/Rijksarchief

Deze bibliografie is uitgewerkt door Fabrice Maerten, lid van het wetenschappelijk team van CegeSoma, in het kader van het boek “Was opa een held? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII”. Zonder exhaustiviteit te pretenderen richt de bibliografie zich voornamelijk op publicaties verschenen tussen 2005 en 2019. Wat de voorgaande periode betreft is een selectie gemaakt uit de honderden werken en artikels opgenomen in de bibliografie samengesteld door Jan Laplasse en Karolien Steen in 2005, die hier beschikbaar is.
De huidige bibliografie, die nog uitgebreider is dan degene verschenen in Was opa een held?, kan hier geraadpleegd worden.