Home » Publication » Honderd jaar – en meer – gechiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in België

Honderd jaar – en meer – gechiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in België

Honderd jaar – en meer – gechiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in België

Ook zonder verjaardagen en trends blijft de Eerste Wereldoorlog belangrijk. Al bijna een eeuw lang verschijnt er wereldwijd elke dag minstens één publicatie over dit thema. En de voorbije honderdjarige herdenking gaf in België alleen al aanleiding tot honderden colloquia, lezingen, plechtigheden en tentoonstellingen. De grote verscheidenheid aan benaderingen alsook de verruiming van het onderzoekdomein zorgden voor enkele mooie verrassingen. De bibliografie 'Honderd jaar – en meer – geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog in België' nodigt je uit ze te ontdekken. Het naslagwerk van 1.312 pagina’s wordt in twee volumes gepubliceerd. Het geeft een eerste historiografische balans, telt meer dan 14.000 referenties en ook ruim 100 afbeeldingen in kleur.

Deze derde Bibliografie over de Eerste Wereldoorlog is samengesteld en uitgebracht door het Algemeen Rijksarchief, in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, en tot stand gekomen met de steun van het Commissariaat-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog en van de Nationale Loterij.

Het is een zo volledig mogelijke aanvulling op de eerste WOI-bibliografie die in 1987 onder supervisie van Patrick Lefèvre en Jean Lorette uitkwam. De laatste decennia is het nationaal WOI-onderzoek immers ingrijpend veranderd. Globaal genomen verschoof de aandacht van de krijgsverrichtingen, de zogenoemde histoire bataille, naar het dagelijkse leven aan het front, met de focus op het individu en met een toegenomen inbreng van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Daarnaast nam ook de belangstelling voor de bezetting in al haar aspecten onmiskenbaar toe. Verder beïnvloedden de voortschrijdende expansie en de internationalisering van het nationale geschiedbedrijf van de afgelopen jaren het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog, net als het groeiend belang van interdisciplinariteit (met onder meer militaire archeologie, filmstudies, kunst- en literatuurgeschiedenis toegepast op WOI).

Hoewel op lokaal-historisch niveau de Groote Oorlog steeds op belangstelling heeft kunnen rekenen, stuwde de honderdste verjaardag van het wereldconflict de toevloed aan publicaties de hoogte in. Chronologisch gaan de opgenomen titelbeschrijvingen in de nieuwe WOI-bibliografie tot en met 2018. De voorbije herdenkingsjaren waarin de oorlog uitvoerig en divers werd herdacht, vormen een uitgelezen moment om de cyclus af te sluiten.

De tweedelige bibliografie (in totaal 1.312 pagina’s) bevat meer dan 14.000 referenties van binnen- en buitenlandse monografieën, artikelen, verzamelbundels, congresverslagen, tentoonstellingscatalogi en thesissen. De indrukwekkende omvang van de beschikbare literatuur, wereldwijd, over de Eerste Wereldoorlog deed de Australische historicus Christopher Clark verzuchten dat “[…] geen enkele historicus (zelfs geen denkbeeldige figuur die alle benodigde talen kan lezen) zich er tijdens zijn levensduur doorheen zou kunnen werken […]” (citaat uit: Christopher CLARK, Slaapwandelaars. Hoe Europa in 1914 ten oorlog trok. Antwerpen, De Bezige Bij, 2013, p. 17).