Widukind De Ridder

Widukind De Ridder (°1980) is doctor in de geschiedenis (VUB).

Hij kwam in dienst van het CegeSoma in mei 2011 en werkte onder leiding van Emmanuel Gerard aan het onderzoeksproject over de moord in 1950 op Julien Lahaut, voorzitter van de Belgische Communistische Partij. 

Zijn onderzoeksdomeinen zijn :  de arbeidsorganisatie en de arbeidsverhoudingen (19-20e eeuw), het Belgisch communisme en de theorievorming van de sociale kritiek (Karl Marx, Max Stirner, Bruno Bauer).

Hij verliet het CegeSoma op 31 mei 2014.