Anne Chardonnens

Anne Chardonnens

Anne Chardonnens (°1989) is doctor in de Informatie- en Communicatiewetenschappen (ULB). Haar doctoraatsverhandeling (die online vrij raadpleegbaar is) ging over het beheer van geautoriseerde archiefbeschrijvingen in het kader van linked data.  Ze werkte reeds mee aan de onderzoeksprojecten MADDLAIN et ADOCHS en sinds november 2020 vervangt ze Florence Gillet als verantwoordelijke voor de digitale toegang tot de collecties van het CegeSoma.