Candidats rexistes aux élections communales, Votez pour la liste n°3, Saint-Josse-Ten-Noode, 1930-1939, photo n° 274119, copyrights CegeSoma/Archives de l'Etat

Archief Charles Gillis

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Charles Gillis” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA708

Beschrijving van het bestand:

Papieren van Charles Gillis de Sart-Tilman

Het archiefbestand van Charles Gillis gaat voornamelijk over zijn activiteiten tussen 1930 en 1940. Met dit archief kan de geschiedenis worden bekeken van verschillende rechtse en extreemrechtse groeperingen die in de jaren 1930 een bloeiperiode kenden in België en meer bepaald in Brussel. Het archief maakt het met name mogelijk een gedetailleerde studie te maken van de samenstelling en de activiteit van een basisafdeling van de partij Rex, namelijk deze van Sint-Joost.  Het archief werpt ook licht op de motivaties en het gekonkel van antivrijmetselaarskringen. Met de zorgvuldig aangelegde dossiers met persknipsels kan ook gekeken worden naar vraagstukken rond landsverdediging en met name de militaire beveiliging van het luchtruim.  

Charles Gillis werd geboren in 1897 en was de zoon van de latere generaal-majoor Lucien Gillis de Sart-Tilman. Charles Gillis nam in 1914 dienst als oorlogsvrijwilliger en aan het einde van de oorlog was hij officier-luchtverkenner. Na het conflict beëindigde hij zijn studies aan de Militaire School en aan de ULB waar hij het diploma van burgerlijk ingenieur en vliegtuigbouw behaalde. In 1929 behaalde hij ook een politiebrevet.

In 1931 wordt Charles Gillis bevorderd tot majoor en in 1933 wordt hij commandant van de onderhouds- en herstellingswerkplaatsen van de Militaire Luchtvaart te Evere. Hij heeft met zijn meerderen meningsverschillen over issues rond de beveiliging van het luchtruim. Zijn bevelvoering wordt ook in vraag gesteld. Hij wordt in 1935 ambtshalve op pensioen gesteld.  

Vervolgens gaat Charles Gillis in de politiek, waar hij achtereenvolgens actief is in de Union Belge d’Action Corporative, de Parti National Indépendant en uiteindelijk het rexisme. Als leidinggevende van de  U.B.A.C. en de P.N.I. wordt hij eind 1938 hoofd van de afdeling Rex van Sint-Joost. Bij de verkiezingen van 1936 en 1938 is hij kandidaat voor die partij.  

Binnen zijn politieke actie ontplooit  Charles Gillis eveneens een antivrijmetselaarsactiviteit  samen met Dokter Ouwerx. Hij volgt van zeer nabij kwesties over landsverdediging, vooral wanneer het gaat over de luchtvaart.  Uiteindelijk breekt hij met Rex en gaat tijdens de bezetting in het verzet.   

Charles Gillis overlijdt te Ukkel op  10 augustus 1977. Hij was  commandeur in de Orde van Leopold II , houder van het Oorlogskruis met palm, het Ijzerkruis en de Verzetsmedaille.

Voor meer informatie:

  • Frans van Kalken, Entre deux guerres: esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940, Bruxelles, Office de publicité, coll.« Institut de sociologie Solvay », 1944.
  • Els Witte, Alain Meynen et Dirk Luyten, Politieke geschiedenis van Belgïe: van 1830 tot heden, Antwerpen, Manteau, 2016.