Archief Eugène Colson

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief Eugène Colson kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA1761

Beschrijving van het bestand :

Eugene "Harry" Colson wordt geboren in Charleroi in 1913. In 1940-1941 onderneemt hij als legerkapitein een aantal bevoorradingsreizen (schip Deppe) en nadien werkt hij in de Antwerpse haven. Vervolgens wordt hij lid van de clandestiene inlichtingsdienst Bravery. Hij zet ook een verzetsgroep op poten voor de haven, die later de havenafdeling van de Nationale Koningsgezinde Beweging (NKB) zal worden en die moet instaan voor de vrijwaring van de haven. Hij neemt deel aan de bevrijdingsgevechten en reist met de Canadese troepen mee naar Nederland.

Na de bevrijding werkt Eugène Colson opnieuw in de koopvaardij, tot hij bij zijn terugkeer in Antwerpen, in 1973, de nationale vereffenaar wordt van de NKB. Tot zijn dood heeft hij zich gewijd aan de herinnering en de herdenking aan het verzet van de NKB te Antwerpen bij de bevrijding en aan het in stand houden van de eenheid binnen de beweging. Als nationaal vereffenaar was hij ook verantwoordelijk voor het archief van zijn voorganger, generaal Graff, en van de naoorlogse secretaris  van de NKB, Berghmans. Hij overlijdt in het jaar 2000 in Antwerpen.  

 

Voor meer informatie :

 

  • Bernard Henri, La Résistance 1940-1945, Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1969.
  • Guldenboek van de Belgische Weerstand, uitgegeven door de Commissie voor de Historiek van de Weerstand, opgericht door het Ministerie voor Landsverdediging, Brussel, Leclercq, 1948.
  • Tanham George K., The Belgian underground movement 1940-1944, Palo Alto (CA) : Stanford University Press, 1951.