Max Londot, chef du service de renseignements Luc-Marc. Photo du fonds Fernand Strubbe, photo n° 64059, Copyrights CegeSoma/Archives de l'Etat.

Archief Fernand Strubbe

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Fernand Strubbe” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA1453

Beschrijving van het bestand:

Archief van  Fernand Strubbe over de inlichtings- en actiediensten voor het opstellen van zijn boek over de Geheime diensten en over zijn eigen activiteiten binnen de dienst Marc.  

Fernand Strubbe zelf stond in 1995 zijn archief af aan het CegeSoma. Het behandelt onderwerpen zoals zijn rol in het verzet en in de netwerken Ali-France en Luc-Marc en bevat de resultaten van het onderzoek dat hij voerde voor het schrijven van zijn boek over de Belgische geheime diensten.  

Aan het begin van de oorlog is Fernand Strubbe beroepsvrijwilliger in dienst van de Belgische luchtmacht. Hij wordt naar Frankrijk gestuurd om zijn opleiding te vervolmaken en komt vervolgens terecht in Diksmuide en daarna aan het front. Bij de overgave van het Belgisch leger wordt hij krijgsgevangen gemaakt. Hij wordt opgesloten in Duitsland en keert in juli 1940 naar België terug. Om de luchtmacht die naar Londen vertrokken is te kunnen vervoegen neemt hij contact met een lid van het netwerk Ali-France. Die persoon overtuigt Strubbe er echter van dat hij beter kan blijven en in België in het verzet moet gaan.

Bij de bevrijding blijft hij talloze inlichtingen verstrekken en hij gaat bij de Veiligheid van de Staat. Na de oorlog krijgt hij de graad van kapitein inlichtings- en actieagent en bekleedt hij belangrijke posten  bij de Koninklijke Unie van Inlichtingen-en Actiediensten (KUIAD). Tegelijk bouwt hij aan een militaire loopbaan die hem uiteindelijk in de nieuwe luchtmacht brengt.  

Voor meer informatie: