Photo prise par François Louis Ganshof au camp de Buchenwald. Tabouret et emplacement où est mort le ministre Paul-Emile Janson, 28/4/1945, photo n° 274604, copyrights CegeSoma/Archives de l'Etat.)

Archief François Louis Ganshof

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “François Louis Ganshof” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA707

Beschrijving van het bestand:

Oorlogsdocumenten van François Louis Ganshof

Het privéarchief van François Louis Ganshof werd aan het CegeSoma afgestaan door zijn schoonzoon,  professor Philippe Godding. Het archief bestaat uit documenten over de mobilisatie en de Achttiendaagse Veldtocht, over de RCBL, en verslagen van Ganshof voor het Hoog Commissariaat voor de Veiligheid van de Staat.

François Louis Ganshof (1895-1980), was een belangrijk historicus, een specialist van de middeleeuwen en de rechtsgeschiedenis en professor aan de universiteit van Gent.  Op 5 september 1939 werd hij als kapitein-secretaris gemobiliseerd voor de directie voor bevoorrading en evacuatie van het leger.   

Als ondervoorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Reserveofficieren (V.V.R.O.) maakt hij zich zorgen over het lot van gemobiliseerde staatsambtenaren en vooral over de toestand van de reserveofficieren. Samen met haar Franstalige tegenhanger (U.N.O.R.B.), intervenieert de V.V.R.O. bij de overheid om een aanpassing te verkrijgen van de besluitwet van 27 oktober 1939 waarin de statuten van de reserveofficieren werden vastgelegd. Tegelijk zorgt hij ervoor dat de universiteit oog heeft voor het lot van de gemobiliseerde professoren.

Op 28 mei is hij in Engeland en op 7 juni vervoegt hij de 7e infanteriedivisie in Frankrijk. Op 8 juni wordt hij geaffecteerd aan de RCBL. Na verschillende opdrachten wordt hij op 15 juni toegewezen aan de Groep G van het  XVIIe CRAB te Auch, en op 30 juli aan de  E.M./RCBL te Toulouse.

Als officier van het Hoog Commissariaat voor de Veiligheid van de Staat, schrijft kapitein – en later commandant - F.-L. Ganshof een reeks verslagen over inspecties die hij bij de bevrijding uitvoerde in Oost- en West-Vlaanderen. Van september tot december 1944 bezocht hij vaak meerdere keren een aantal plaatsen. Hij schrijft over het advies van de overheden en de geallieerde officieren voor Civil Affairs in verband met de algemene toestand, de bevoorrading, de activiteiten van verzetsgroepen. Dit archief is dus een zeer belangrijke bron over de toestand – voornamelijk in Vlaanderen – tijdens de eerste dagen van de bevrijding.   

Voor meer informatie :