Archief Jef Rens

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Jef Rens” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA830

Beschrijving van het bestand :

Archief Jef Rens, voornamelijk over activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 02/1941-08/1944.  

De loopbaan van Jef Rens was zeer verscheiden. Hij was in Duitsland leerling van Hendrik De Man en de eerste Belgische auteur van een proefschrift over het nationaalsocialisme. Hij was journalist en vervolgens medewerker van Spaak in 1938, daarna, aan de vooravond van de oorlog, adjunct-secretaris-generaal van het BVV. In 1965 keert hij naar België terug en is achtereenvolgens voorzitter van de Raad voor Wetenschapsbeleid, Ontwikkelingssamenwerking en tenslotte de Nationale Arbeidsraad. Het archief van Jef Rens getuigt van zijn onafgebroken sociale betrokkenheid en werd geordend op basis van zijn activiteiten.    

Aan het begin van de oorlog was Jef Rens secretaris-generaal van het BVV. In die hoedanigheid volgt hij de organisatie mee naar Frankrijk en reist hij vervolgens naar Portugal.  Hij gaat vervolgens naar Spanje om de bevrijding van Spaak en Pierlot te bespoedigen die hij  uiteindelijk ontmoet in Londen, waar hij adviseur wordt van de regering en secretaris-generaal van de Commission pour l’Etude de l’Après-Guerre (CEPAG). Zodra hij is toegekomen in de Britse hoofdstad vervoegt hij een socialistische vakbond met wie hij een socialistisch project uitstippelt voor het naoorlogse België. Dergelijk politiek streven is in Londen vrij goed ontwikkeld en Rens neemt actief deel aan de werking van de afdeling die onder meer ook Emile Vandervelde als lid heeft. Hij slaagt er ook in betrekkingen te onderhouden met België, dankzij het socialistisch netwerk dat hem in contact brengt met een socialistische Duitse Zwitser die over een relatieve bewegingsvrijheid beschikt. Als perfect tweetalige komt Rens regelmatig aan het woord op de BBC wanneer het gaat over onderwerpen die België aanbelangen.  

Voor meer informatie:

  • Gotovitch, José. De Belgische socialisten in Londen, Antwerpen : Standaard, 1981. (Camille Huysmans Geschriften en Documenten, 8)
  • Rens, Joseph Laurent Rens. Rencontres avec le siècle : une vie au service de la justice sociale, Gembloux : Duculot, 1987.
  • Smets, Dore et Rens, Joseph Laurent. Historique du centre syndical belge à Londres,1941-1944, s.l. : FGTB, 1976.