Archief JOC-KAJ (Katholieke jeugdwerkers)

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “JOC-KAJ” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA1796

Beschrijving van het bestand:

Het archief van de JOC-KAJ bestaat uit briefwisseling van meerdere leden van de organisatie, die in Duitsland actief waren als werkkrachten die waren opgeëist in het kader van de oorlogsinspanningen van het Reich. Het archief van deze personen – allemaal Nederlandstaligen -  gaat voornamelijk over de christelijke arbeidersbeweging KAJ en haar militanten, zowel de “leiders” als eenvoudige kajotters.

De briefwisseling was bedoeld om mekaar aan te moedigen en in te gaan op de oproep tot militante actie (die vaak clandestien gebeurde omwille van “rivaliteit” met het actieterrein van de  DeVlag en door controles, arrestaties, enz. door de Duitse veiligheidsdiensten), die werd verspreid door de leiders die op hun beurt in contact stonden met het “moederhuis”, het KAJ-Verbond te Brussel. Het militantisme komt in de eerste plaats tot uiting in de stijl en de onderwerpen van de briefwisseling (religieuze onderwerpen, slogans, oproep tot gebed en/of bezinning) die van en naar alle uithoeken van Duitsland kwam waar KAJ leden werkten, en dit gedurende de hele oorlog.    

De voornaamste acties zijn het beleggen van vergaderingen in de Lager, al dan niet met een godsdienstige viering, het voorbereiden van causerieën over christelijke en altruïstische thema’s, het verspreiden van materiaal met religieuze informatie. Dit alles was uiteraard bedoeld om de “vlam” brandend te houden en nieuwe leden te werven.    

De contacten voor een actieve bekeringsijver vertonen ook een sociaal, caritatief en humanitair karakter. De grote figuren van deze solidariteit tussen werkkrachten zijn Karel Vermaercke, Marcel Gulickx, André Desseins en Eugène Coine.

Het archief bevat een dossier over vrijwillige werkkrachten in België (oorsprong van de beweging, pogingen tot inmenging Rex, enz.), documentatie, verslagen, brieven, enz. over KAJ-werkkrachten die werden gestuurd naar kampen in Frankrijk, documenten van Catrysse, stukken over congressen in België of het buitenland, publicaties en tijdschriften van de KAJ of de JOC, handboeken voor opleiding en informatie, in het Nederlands en het Frans.   

Voor meer informatie:

  • Hugaerts, F., De Boodt, J., Gezels, L., Coine, E., Selleslagh, F., De KAJ, haard van verzet : hun mooiste uur, Gent : Reinaart, 1989.