Archives Claire Martchouk

Archief van Claire Martchouk

  • Toegankelijkheid  en raadpleging: Het archiefbestand Claire Martchouk kan worden geraadpleegd tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  Het archief kan vrij worden geraadpleegd in onze  leeszaal. Voor vragen voor reproductie door het CegeSoma-team vindt u alle praktische informatie hier.
  • Toegang: Inventaris AA936

Beschrijving van het archiefbestand :

Archief Claire Martchouk, echtgenote van Georges Van den Boom.

Claire Martchouk werd in 1902 geboren te Bogapol in Oekraïne. Vanaf de oprichting ervan was ze een actief militante van de Communistische Partij van België (KPB). Ze was de echtgenote van Georges Van den Boom, medeoprichter van de KPB. Hun dochter Liliane werd geboren in december 1923. Na een verblijf in de USSR (1933 - 1935) bleef het koppel militante actie voeren binnen de KPB en nadien namen ze deel aan het verzet (pers, sabotage, enz.).

Op 27 mei 1942 wordt Claire gearresteerd en gedeporteerd naar Ravensbrück; haar dochter en Gorges ondergaan hetzelfde lot in april 1943 en op 2 juli 1943. Na de bevrijding in mei 1945 zet Claire zich in voor verschillende organisaties. Ze is lid van de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR), voorzitster van de Belgische afdeling van de vriendenkring van oud-gevangenen van Ravensbrück, vicevoorzitster van het Internationaal Comité van Ravensbrück, secretaris-generaal van het Sociaal Fonds van politieke gevangenen, ascendenten, weduwen en wezen (FONPAWW), en ze was ook actief bij het Onafhankelijkheidsfront (OF).   

Het archief dat ze heeft nagelaten getuigt van haar naoorlogse strijd (herinneringen aan de personen die verdwenen zijn, materiële problemen van de overlevenden, strijd tegen amnestie voor oorlogsmisdadigers, tegen de opkomst van fascisme en nazisme). Ze maakte ook deel uit van de Belgische afvaardiging op het Wereldcongres te Berlijn n.a.v. het internationale Jaar van de Vrouw  (1975).

Voor meer informatie :

  • Maerten Fabrice, "La résistance en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale", http://www.democratieoubarbari...
  • Verhoeyen, Étienne. "Quatrième partie : la résistance". In La Belgique occupée. De l’an 40 à la Libération. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1994, p. 331-511.
  • Gotovitch, José. Du Rouge Au Tricolore : Les Communistes Belges de 1939 à 1944 : Un Aspect de l’histoire de La Résistance En Belgique. Bruxelles: Labor, 1992.
  • Gotovitch, José. "Partisanes et militantes : femmes communistes dans la Résistance en Belgique", in Femmes et résistance en Belgique et en zone interdite (1940-1944), Lille, 2008, p.73-86.
  • Maerten, Fabrice. Papy était-il un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Bruxelles : Racine, 2020.