Archief van Emile De Winter

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Emile De Winter” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA652

Beschrijving van het bestand :

Archief van E. De Winter, secretaris-generaal van het ministerie voor Landbouw  

Emile De Winter was mijningenieur van opleiding en werd vóór de oorlog kabinetschef bij het ministerie van Economische Zaken en tijdens het conflict was hij secretaris-generaal van het ministerie voor Landbouw. Tijdens de bezetting was hij dus verantwoordelijk voor de bevoorrading van België. Na de bevrijding werd hij geschorst en werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar zijn bevoegdheden. Hij werd uiteindelijk niet vervolgd en aan het eind van de jaren 1940 begon hij een politieke loopbaan bij de Katholieke Partij.

Voor meer informatie :

  • Henau, Anne, et Mark Van den Wijngaert. België op de bon: rantsoenering en voedselvoorziening onder Duitse bezetting 1940-1944. Leuven: Acco, 1986.
  • Kesteloot, Chantal. Bruxelles sous l’Occupation 1940-1944. Villes en guerre. Bruxelles: Luc Pire, 2009.
  • Nico Wouters, Ministère du ravitaillement sur Belgium WWII