Archief van Frans De Schouwer

 

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “René Goris” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA2433

Beschrijving van het bestand:

Na de Tweede Wereldoorlog groeit de behoefte om verenigingen op te richten voor de verdediging van de belangen van oud-strijders en om de herinnering eraan levendig te houden. Het archief Frans De Schouwer bestaat voornamelijk uit documenten van de nationale federatie “ Strijders van 1940-45” en de koninklijke vereniging “De Veteranen van Koning Albert I”. Daarnaast zit in het bestand ook archief van de Vuurkruisbond, van de afdeling Roeselare, het NEFOS (Nationaal Eenheidsfront der Oud-Strijders) en de bond van patriottische verenigingen van Roeselare en Meise. Sommige oud-strijders waren immers lid van verschillende verenigingen en ze brachten daarvan ook archief mee.    

Frans De Schouwer was de laatste nationaal secretaris van federatie “Strijders van 1940-45”, en het meeste archief werd dan ook bij hem teruggevonden. De organisatie werd in 2011 ontbonden. Ze had als doel het verdedigen van de belangen van haar leden, vaderlandslievendheid te vrijwaren en herdenkingsplechtigheden opluisteren. De leden waren oud-strijders, oorlogsinvaliden, krijgsgevangenen, verzetsstrijders en RCBL. In het archief zitten stukken over de dagelijkse werking van de vereniging – zoals het beheer van het ledenbestand en de bijdragen -  het uitreiken van eretekens,  de deelname aan herdenkingsplechtigheden, het verstrekken van inlichtingen aan de leden en de aanvragen voor een oorlogspensioen voor oud-strijders.

De koninklijke vereniging “De Veteranen van Koning Albert I”  is sterk vertegenwoordigd in het archief. De vereniging had tot doel koning Albert I en de gesneuvelden te herdenken, feestelijkheden en uitstappen te organiseren, behoeftigen te helpen en eretekens uit te reiken.  

Voor meer informatie :

  • Alain Colignon , « La Belgique, une patrie d’anciens combattants ? », Cahier d’Histoire du Temps Présent, 3, 1997.