Alle rechten voorbehouden

Archief van Lucien De Geyter

  • Toegankelijkheid  en raadpleging: Het archiefbestand Lucien de Geyter kan worden geraadpleegd tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  Het archief kan vrij worden geraadpleegd in onze  leeszaal. Voor vragen voor reproductie door het CegeSoma-team vindt u alle praktische informatie hier.
  • Toegang: Inventaris AA1550

Beschrijving van het archief :

Collectie de Lucien De Geyter over zijn eigen deportatie en over de concentratiekampen in het algemeen

Het archief van Lucien De Geyter bevat belangrijke documentatie over zijn leven en zijn acties bij het verzet, maar vooral over zijn deportatie en het reilen en zeilen in de concentratiekampen. Het archief bestaat uit documenten die de Geyter na de oorlog verzameld heeft om de herinnering eraan te kunnen doorgeven. Om de raadpleging te vergemakkelijken heeft het CegeSoma de documenten thematisch geordend maar met behoud van de chronologische samenhang binnen de verschillende dossiers.   

Lucien De Geyter trad toe tot De Zwarte Hand, die in 1940 was opgericht na de Duitse inval en nam deel aan verzetsdaden in de Rupelstreek. Op 27 oktober 1941 wordt hij gearresteerd en begint voor hem een lange tocht. Hij wordt eerst overgebracht naar Breendonk, Antwerpen en Vorst en op 29 februari 1942 wordt hij naar het concentratiekamp van Wuppertal gestuurd. Hij komt ook terecht in de kampen van Esterwegen, Börgermoor, Laband, Buchenwald, Gross Strehlitz, waar hij gedurende zeven jaar en een half dwangarbeid moet verrichten. Hij ontkomt aan de dodenmars die de nazi’s organiseerden om de concentratiekampen te ontruimen toen de geallieerden oprukten en hij werd in zieke toestand door de Sovjets bevrijd uit kamp Terezin. Lucien De Geyter werd eerst verzorgd in Duitsland en vond uiteindelijk zijn dierbaren terug op 1 juli 1945. Na de oorlog werd hij lid van de vriendenkring van De Zwarte Hand en zette hij zijn herinneringswerk voort.   

Voor meer informatie :

  • Maerten, Fabrice. "La résistance en Belgique, 1940-1944". In Le fort de Breendonk. Le camp de la terreur nazie en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Dossier pédagogique. Bruxelles : Racine, 2006, p. 33-59.
  • Maerten Fabrice, "La résistance en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale", http://www.democratieoubarbari...
  • Verhoeyen, Étienne. "Quatrième partie : la résistance". In La Belgique occupée. De l’an 40 à la Libération. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1994, p. 331-511
  • Mampaey, Tjen. De Zwarte Hand : Het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de Rupelstreek. Berchem : EPO, 2018.
  • Van Kamp, Kurt. Het verzet van de Zwarte Hand : Een fataal avontuur. Antwerpen : Davidsfonds, 2019.
  • Maerten, Fabrice. Papy était-il un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Bruxelles : Racine, 2020.