Archieven van het netwerk Luc-Marc

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Luc-Marc” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA1135

Beschrijving van het bestand :

Het CegeSoma verwierf het archief “Luc-Marc” in 1973. Het is het belangrijkste bestand dat het Centrum bewaart over een inlichtingsdienst, zowel in termen van volume als wat betreft de geschiedkundige waarde van de documenten. Het archief bestaat uit briefwisseling en uit documenten over operaties die werden opgezet door de dienst (vanaf 1942). 

De dienst Luc, een van de belangrijkste inlichtingsnetwerken die in bezet België voor de geallieerden werkten, werd in 1940 opgericht door Georges Leclercq, André Cauvin en Henri Bernard. In vier jaar tijd kende de dienst een opmerkelijke groei. Na de aanhouding van Jean Cassart, een SOE-agent waarmee ze in contact stonden, moesten de drie mannen naar Engeland vluchten. Pierre Depreter en André namen tot juni 1942 hun taken over.  

Londen stuurt vervolgens de Luikenaar Max Londot naar de dienst: hij legt een eerste radioverbinding en fungeert als adviseur van Depreter. Na de arrestatie van deze laatste, in oktober 1942, verzekert Londot zelf de leiding van de dienst.  In maart 1943 ontsnapt hij ternauwernood aan een arrestatie. Onder zijn leiding zal de dienst een hoge vlucht kennen.  

Voor meer informatie :

  • Dujardin Jean, « Le service Luc », in : Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, n° 6, 1980, p. 33-117.

  • Van Crombrugge Yaëlle, Les espions Zéro dans l’ombre du pouvoir, Bruxelles : Ed. Racine, 2013.

  • Verhoeyen Étienne, « Le service de renseignements Marc », in : Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, n° 14, 1991, p. 6-60 (1e partie) ; n° 15, 1992, p. 117-160 (2e partie).

  • Verhoeyen Étienne, « Le service de renseignement Marc, 2e partie », in : Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, n° 15, 1992, p. 117-160.