Archieven van Louise de Landsheere

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Fernand Strubbe” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA667

Beschrijving van het bestand :

Het archief van Louise de Landsheere werd kort na haar overlijden in 1989 aan het CegeSoma overgemaakt. Het archief bestaat uit talrijke documenten over organisaties die instaan voor oorlogsslachtoffers, over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en uit privédocumentatie en persknipsels.  

Louise Edmée de Landsheere werd op 15 oktober 1908 geboren te Brussel. Als adolescente kreeg ze een klassieke opvoeding en later studeerde ze aan de Handelshogeschool van Leuven. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zet ze haar eerste stappen in het verzet. Als inlichtings- en actieagente wordt ze adjunct-hoofd van de dienst  Zero. Aan het begin van de oorlog is ze ook adjunct-directeur van La Libre Belgique-Peter Pan, tot de redactie van de clandestiene krant wordt opgedoekt en veroordeeld door de Duitsers. Louise de Landsheere wordt gedeporteerd naar Duitsland waar ze bijna drie jaar doorbrengt in vrouwenkampen  (onder meer Anrath, Jauer en Aichach).

Wanneer ze op 28 april 1945 bevrijd is krijgt Louise de Landsheere het statuut van verzetsvrouw. Ze ontvangt ook een aantal nationale ordes en meerdere onderscheidingen. Omwille van de pijnlijke omstandigheden van haar gevangenschap krijgt ze ook het statuut van oorlogsinvalide. Beroepsmatig wordt ze redactrice bij La Cité Nouvelle (1946) en correspondente voor de kranten Vers l'Avenir en La Métropole (1947-1955). Vanaf 1950 is ze redactrice van het beknopt verslag van de Senaat. Na een eerste bevordering in 1965 wordt ze in januari 1972 ereonderdirecteur van die dienst.

Louise de Landsheere was ook lid van meerdere vaderlandslievende verenigingen zoals de Vriendenkring der kampvrouwen en het Sociaal Fonds van Politieke Gevangenen, Ascendenten, Weduwen en Wezens. Ze was eerst en vooral ook een van de spilfiguren van de Unie der inlichtings- en actiediensten (UIAD). Van afdeling VII van het departement Brabant gaat ze aan het begin van de jaren 1960 naar het nationale niveau. Vanaf 1962 is ze secretaris-generaal, een functie die ze tot kort voor haar dood zal waarnemen. Via het Contactcomité van de vaderlandslievende verenigingen (CCVV), waarvan de UIAD eveneens deel uitmaakt, oefent ze ook een zekere invloed uit op de besluitvorming.  Als vertegenwoordigster van de UIAD en afgevaardigde van de CCVV  zetelt Louise de Landsheere in verschillende commissies, onder meer in de Permanente commissie voor de regeling van alle nog hangende problemen van de oorlogsslachtoffers (PC). Vanaf 1972 zetelt ze ook in de Wetenschappelijke Raad van het CegeSoma, waar haar onderzoek zijn stempel drukt op het centrum. Ze bleef er actief tot kort voor haar overlijden op 18 augustus 1989.   

Voor meer informatie :