Archieven van Rex

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Rex” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA166

Beschrijving van het bestand:

Archief Rex : briefw., rapporten, nota's, circulaires, lijsten, 1933-1938 (voornamelijk 1937-1944)

Het archief van Rex bestaat uit documenten over de rexistische beweging voor en tijdens de oorlog en over Waalse collaboratiegroeperingen die nauwe contacten onderhielden met Rex (Comité National Wallon, Mouvement National Populaire Wallon, Association des Etudiants Wallons, Cercles Wallons - Maisons Wallonnes, Deutsch-Wallonischen Arbeitsgemeinschaft, le Mouvement Nationaliste Populaire, la Wallonie).

De inventaris die werd opgemaakt door Henri Masson en die in 1981 werd gepubliceerd vormt een aanvulling op deze van J.-M. Étienne die gefocust was op het bestaan van de beweging tot in 1940.   Masson geeft een duidelijk beeld van de structuur van Rex en van de evolutie van de beweging tijdens de oorlog. Het archief, dat bestaat uit documenten van diverse aard (persknipsels, facsimile’s, handschriften, foto’s, enz.) is chronologisch en vervolgens thematisch gestructureerd. Het valt uiteen in drie delen: voor de oorlog, tijdens het conflict en onder de bezetting. Elk deel is thematisch onderverdeeld in functie van de organen en persoonlijkheden waaruit de beweging bestond.   

Rex, een autoritaire rechtse beweging die was opgericht door Léon Degrelle, kende in mei 1936 met bijna 12% een electorale doorbraak. Gesteund op een stevige katholieke Waalse basis wist de beweging zich te verspreiden in het zuiden van België. Na de intrede in het parlement kent rex een zekere vertraging in de groei maar weet profijt te halen uit de Duitse bezetting om zich terug te nestelen in het Belgisch politieke landschap. De beweging slaagt er echter niet in steun te krijgen van het Duitse militaire bestuur en in de loop van 1941 wordt ze radicaler.  Die nieuwe stellingname leidt tot toenemende marginalisering van de beweging, die uiteindelijk steun verliest, haar aantal leden ziet afkalven en een doelwit wordt van het verzet. Met het einde van nazi-Duitsland verdwijnt ook Rex.

Voor meer informatie

Martin Conway, « Rex », Belgium World War II (geraadpleegd op 16/07/2019).