soldats belges Deuxième Guerre mondiale

Belgische militairen, krijgsgevangenen en eenheden (1940-1945)

1. De voornaamste archiefbestanden die worden bewaard bij het CegeSoma en elders :

De stamboekdossiers van de officieren van het Belgisch leger die geboren werden na +/- 1890 worden voortaan bewaard bij het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be/ara). De dossiers van onderofficieren en soldaten geboren na 1890 worden momenteel overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Vanaf februari 2024 zullen deze dossiers geleidelijk raadpleegbaar worden.

Eenzelfde soort dossiers van officieren, onderofficieren en soldaten geboren vóór 1890 wordt bewaard bij het Documentatiecentrum van het Koninklijk Legermuseum  (Jubelpark, 3 te 1000 Brussel). Dat Documentatiecentrum bewaart ook het archief van het Ministerie van Defensie dat dateert van vóór 1940. Contact :  cdoc.klm-mra@warheritage.be of 02/737.79.34 - 31.

Meer algemeen archief over militaire eenheden, militaire persoonsdossiers van officieren geboren na  31/12/1899, steekkaarten van krijgsgevangenen en lijsten van Belgische militairen die werden “geregistreerd” in  Stalag et Oflag kunnen worden ingekeken bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Afdeling geclassificeerd archief (Kwartier Koningin  Elisabeth, blok 15, Everestraat 1 te 1140 Brussel). Contact : info.ca@mil.be.

Verschillende archiefbestanden over dezelfde thematiek, en in het bijzonder over de Achttiendaagse Veldtocht of het leven in de krijgsgevangenkampen, worden bewaard bij het ARA2 maar beheerd door het CegeSoma. Met de onlinecatalogus Search van het Rijksarchief kan je ze opzoeken alvorens een eventueel bezoek te brengen aan het ARA2.   

2. Waar kan men over dit onderwerp bijkomende informatie vinden ?

  • Histoire de l'armée belge de 1830 à nos jours, Bruxelles, Centre de Documentation Historique des Forces Armées, 1988, T. II : De 1920 à nos jours.
  • DE FABRIBECKERS Edmond, La campagne de l'armée belge en 1940, Rossel, Bruxelles, 1978. 
  • JAMART Jean, L'armée belge de France de 1940, Chez l'auteur, Bruxelles, 1994.
  • GYSEMBERG Maurice, L'évolution des Forces armées belges de juin 1940 au pacte de Bruxelles, 2 vol., ULB, Bruxelles, 1988. 
  • CHARLES Jean-Léon, Les forces armées belges au cours de la Deuxième Guerre mondiale, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1970.
  • Les combattants de '40. Hommage de la Wallonie aux Prisonniers de guerre, I.J.D., Charleroi, 1995. (C'est pas l'étude la plus exhaustive : voir
  • GILET E., « Histoire des prisonniers de guerre 1940-1945 » dans Revue belge d'Histoire militaire, 1987 à 1990.  
Als u van plan bent naar onze leeszaal te komen, vergeet dan niet om uw bezoek voor te bereiden.
Als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren : cegesoma@arch.be.