De “Vrijgevochtenen”

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief van de beweging der “Vrijgevochtenen” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA976

Beschrijving van het bestand :

Archieven gerelateerd aan de 'liquidatie', in de onmiddellijke naoorlogse periode, van de verzetsbeweging Les Affranchis, 1941-1979

Het archief van de “Vrijgevochtenen” werd aan het CegeSoma overgelaten door Dhr. Eyns die het had gekocht na het overlijden van de nationale vereffenaar Camille Tromme. Het archief bestaat uit vier delen: algemene informatie, gegevens over de groep der “Vrijgevochtenen” zelf, dossiers van twee ophefmakende gerechtszaken van destijds, en de broederschap der “Vrijgevochtenen”.

De beweging werd aan het begin van 1941 opgericht door Camille Tromme en enkele vrienden maar werd nooit geïntegreerd in het Belgisch Legioen, het O.F of de A.B. omdat de stichter de voorwaarden niet kreeg die beantwoordden aan zijn desiderata. C. Tromme verkoos dan maar om zijn groep het karakter van een “vrijkorps” te laten behouden. Dit verklaart wellicht waarom de “Vrijgevochtenen” slechts weinig aandacht krijgen in studies over het verzet.  De beweging was actief in Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk en werd bij ministerieel besluit van 28 februari 949 erkend als gewapende verzetsgroep.

Voor meer informatie:

  • Alain Colignon, "Affranchis" sur Belgium WWII
  • Bernard Henri, La Résistance 1940-1945, Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1969.
  • Le livre d’or de la résistance en Belgique, Bruxelles : M.D.N., 1948.
  • Tanham George K., Contribution à l'histoire de la résistance belge, 1940-1944, Bruxelles : Presses universitaires de Bruxelles, 1971.