De Bibliotheek voor Hedendaagse Documentatie verrijkt onze Koude Oorlog-collectie

 

De afgelopen tien jaar ontving het CegeSoma verschillende giften van de voormalige Bibliotheek voor Hedendaagse Documentatie in Sint-Niklaas. Die bevatten voornamelijk internationale tijdschriften en overheidspublicaties uit de jaren 1970 en 1980 die eerder zijdelings te maken hadden met beide Wereldoorlogen en met de Koude Oorlog in België. De afgelopen maanden mocht het CegeSoma echter zelf een selectie maken uit de gehele collectie. Dat leverde aardig wat op.

De bibliotheek in Sint-Niklaas was actief van de vroege jaren 1970 tot de jaren 2000 en weerspiegelt de erg uiteenlopende interesses van de beheerder, die in deze hele periode bibliotheekcollecties verwierf en ruiloperaties opzette met onder meer de Amerikaanse Library of Congress en met verschillende Oost-Aziatische cultureel-diplomatieke organisaties. Dit resulteerde in een dozijn kamers boordevol boeken, tijdschriften en andere documenten over bijzonder uiteenlopende thematieken, maar dus ook over de toenmalige internationale politiek.

Naast een kleine hoeveelheid voor ons relevant materiaal over de Tweede Wereldoorlog, vonden we vooral academische en journalistieke publicaties terug over verschillende facetten van de Koude Oorlog. Daarbij zaten tientallen werken over de Amerikaanse inlichtingendiensten, waaronder klassiekers zoals The Puzzle Palace, The Man who Kept the Secrets, and Dirty Work. We namen ook een aantal boekenschabben met standaardwerken en memoires over Amerikaans, Sovjet-Russisch en Chinees buitenlands beleid, en een gelijkaardige hoeveelheid studies over de vredesbeweging en over verschillende vormen van oorlogsvoering en bewapening tijdens de Koude Oorlog.  Verder selecteerden we heel wat materiaal over de Koude Oorlog in het Midden-Oosten, in Latijns-Amerika, in Afrika, en vooral in Zuidoost-Azië (Vietnam!). Tot slot konden we uiteraard de waardevolle werken uit deze bibliotheek over de Koude Oorlog in Europa niet over het hoofd zien.

De Bibliotheek voor Hedendaagse Documentatie bezat ook een aanzienlijke hoeveelheid communistische en anticommunistische tijdschriften. Dankzij de schenking kunnen we onder meer onze collectie van de Cahiers Marxistes, van Le Déporté en van Europe Magazine vervolledigen, en die van het anarchistische La Rue en van het Amerikaanse publieke diplomatie-instrument Dialogues gevoelig uitbreiden. We verwierven ook vele jaargangen van tijdschriften waarmee Aziatische communisten en anticommunisten de Europese publieke opinie trachten te bespelen. Daarnaast konden we onze collectie aanvullen met tijdschriften die de inlichtingendiensten onder de loep namen, waaronder een nagenoeg volledige reeks van het legendarische Amerikaanse CounterSpy magazine. Ten slotte verwierven we nog heel wat propagandamateriaal van communistisch geïnspireerde ‘vriendschapsverenigingen’ (België-China, België-Cambodja), maar ook van netwerken die zulke toenadering bestreden (Interdoc, Ligue Internationale de la Liberté). Dit alles vormt een gevoelige verrijking van onze verzameling over de Koude Oorlog.