De brochures van de collaboratiebewegingen

De brochures van de collaboratiebewegingen

  • Toegang en raadpleging : De brochures van de collaboratiebewegingen die in het CegeSoma bewaard worden, kunnen tijdens de openingsuren van de leeszaal worden ingekeken . Ze kunnen vrij geraadpleegd worden. Een deel van de collectie is gedigitaliseerd en is voortaan alleen toegankelijk via de schermen van de Digital Corner. Reservering.
  • Reproductie :  De inhoud van het fonds mag vrij gereproduceerd worden in de leeszaal. De praktische informatie voor elke aanvraag tot reproductie door het personeel van het CegeSoma vindt u hier.
  • Zoekmotoren : In Pallas kunnen de brochures opgezocht worden via hun titel en ook via hun identificatienummer dat met BA of BBB begint. Lijst van de digitale brochures.

Beschrijving van het fonds :

Het project ‘digitalisering van de brochures van de collaboratiebewegingen’ werd gefinancierd door Belspo (de federale dienst Wetenschapschapsbeleid) en uitgevoerd door een privébedrijf.

Omdat deze brochures zo vaak geraadpleegd worden, zijn ze dikwijls in slechte staat; vandaar het belang om ze te digitaliseren. Alleen de digitale versie kan worden geraadpleegd. Dat biedt een groot voordeel: net zoals bij de oorlogspers, zijn de brochures omgezet met OCR, wat opzoekingen vergemakkelijkt: de lezer kan om het even welk woord in de tekst opzoeken.

Waarom de collaboratie ? De financiële middelen waren beperkt, dus moest er een selectie worden gemaakt. De keuze viel op de brochures van de collaboratiebewegingen van de Tweede Wereldoorlog, en dan in de eerste plaats die van Rex en het VNV. Ze zijn van onweerlegbaar belang. Bovendien zijn ze thematisch gezien nauw verwant aan de oorlogspers.