De collectie vlugschriften

De collectie vlugschriften

  • Toegang en raadpleging: De collectie vlugschriften is online in digitale vorm toegankelijk via Pallas of op de computers in de leeszaal. De collectie is vrij raadpleegbaar. Ga naar de onthaalpagina van de catalogus. Vul “vlugschriften” in in het veld van de zoekrobot en vink “fototheek” aan in de rechterkolom. Klik dan op “zoeken”. Hierop verschijnt een lijst met de thematische dossiers van de collectie die uw opzoeking zullen vergemakkelijken. Om een duidelijker overzicht te krijgen kunt u op het algemeen dossier “Collectie vlugschriften en officiële documenten” klikken.
  • Reproducties: De inhoud van het fonds kan vrij gereproduceerd worden in de leeszaal. Alle praktische informatie voor aanvragen voor reproductie door het personeel van Cegesoma vindt u hier.

De collectie vlugschriften van CegeSoma over de Tweede Wereldoorlog is chronologisch en thematisch geordend: de periode vóór de oorlog, de 18-daagse veldtocht, de bezetting, de bevrijding en de naoorlogse periode. Het merendeel betreft de bezetting en de bevrijding. Je vindt ook thema’s zoals het verzet, de Koning, de kerkelijke overheden, de demoralisering bij de Duitse troepen, de Brusselse burgemeester Van de Meulebroeck. Naast dit fonds zitten er ook nog andere vlugschriften in de collecties van het CegeSoma. Maar omdat die nauw samenhangen met het bestand waar ze deel van  uitmaken, zijn ze daar niet uitgelicht.

Voor meer informatie :

  • Pascal Philippe, La propagande imprimée pendant la Seconde Guerre mondiale : affiches et tracts. Etude de contenu et analyse sémiologique, Bruxelles, ULB, 1991.