Belgian War Press

De sluikpers en de gecensureerde pers van de twee wereld oorlogen (War Press)

  • Toegang en raadpleging : The Belgian War Press voor de clandestiene en gecensureerde pers van de Eerste Wereldoorlog en de clandestiene pers van de Tweede Wereldoorlogen. De leezsaal voor de gecensureerde pers van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn twee manieren via War Press om de krantenartikelen te raadplegen: Door ingeven van trefwoorden en een full tekst opzoeking, rechtstreeks in de tekst van de artikelen van alle kranten en door een krantentitel te selecteren en vervolgens een exacte datum te kiezen in de kalender
  • Reproductie : Reproductie van de inhoud van het bestand is vrij in de leeszaal. Voor een verzoek tot reproductie door het personeel van het CegeSoma, vindt u de praktische informatie hier.    

Beschrijving van het bestand :

De website The Belgian War Press vertegenwoordigt een catalogus van een honderdtal kranten die tijdens de Eerste en Tweede  Wereldoorlog werden opgesteld, gedrukt en verspreid. Dit platform kwam tot stand op initiatief van het CegeSoma en dankzij de medewerking van heel wat partners, zoals de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), het Algemeen Rijksarchief (ARA) en vele andere Vlaamse en Franstalige instellingen die collecties over dit onderwerp bezitten. Het platform kadert in het project “Digitalisering van de Belgische pers, 1830-1950”, gefinancierd door het programma DIGIT01 van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Deze kranten werden in het grootste geheim opgemaakt, gedrukt en verspreid door communisten, katholieken, intellectuelen, arbeiders enz. Hun gemeenschappelijk doel was weerstand te bieden tegen de Duitse bezetter die immers de lokale en nationale pers onder de knoet had. Ze werden soms maar enkele maanden verspreid, maar soms ook tot de bevrijding.

Dankzij deze website zijn de verzamelingen oorlogskranten van de verschillende partnerinstellingen geheel of gedeeltelijk toegankelijk voor burgers en onderzoekers. Bovenop de toegang tot de gedigitaliseerde collecties, situeert de website de gecensureerde en de sluikpers ook in de context van de twee gewapende conflicten via verschillende gedocumenteerde artikelen, waardoor een beter begrip van de bestanden voor niet-specialisten gewaarborgd wordt.

Door de digitalisering van de documenten worden opzoekingen op de titel van periodieken of in de teksten zelf mogelijk dank zij de optische tekenherkenning (OCR).

De wetgeving op de auteursrechten laat het niet toe om op de website documenten over de gecensureerde pers tijdens de Tweede Wereldoorlog te raadplegen. Die kunnen dus alleen in de leeszaal van CegeSoma ingekeken worden.

!! De toegang tot onze website wordt vanaf nu eenvoudiger dank zij de online catalogus Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Dit instrument omvat, in een vrij raadpleegbare databank de Belgische dagbladen die tussen 1800 en 2020 verschenen en in meer dan honderd bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel bewaard worden. Tot nu toe zijn meer dan 11.000 dagbladtitels beschreven. 849 daarvan staan nu in verbinding met The Belgian War Press. Voor meer informatie, klik hier.