Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Hauptarbeitsgruppe Belgien

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Hauptarbeitsgruppe Belgien” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AAMIC199

Beschrijving van het bestand:

Gedeeltelijk archief van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Hauptarbeitsgruppe Belgien (ERR/HAG) over de roof van cultuurgoederen in België en de controle en de directie

Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Rode Leger heel wat naziarchief meegenomen dat verband hield met de Sovjet-Unie. In dat archief zaten ook veel belangrijke documenten over de activiteiten van de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) in België. Het archief wordt vandaag bewaard te  Kiev maar microfilms ervan werden overgemaakt aan het CEGESOMA. De ERR moest waardevolle werken en archieven inzamelen in openbare bibliotheken, evenals antinazidocumenten die werden verspreid door kerken en vrijmetselaarsloges. Het bestand verstrekt dus inlichtingen over de activiteiten van de ERR maar ook over de plaats van de Einsatzstab in de Duitse propagandamachinerie en over de ideologische oorlogsvoering tegen het Westerse denken.

Voor meer informatie :

  • Patricia Kennedy Grimsted, « Roads to Ratibor: Library and Archival Plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg », Holocaust and Genocide Studies, 19-3, 2005, p. 390–458.